Przemysław Tabaka, film z wykładu wygłoszonego w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki