Komentarze, zalecenia

Przedstawiam opracowania mające charakter omówienia, komentarzy, wskazówek dot. projektowania oświetlenia

– wersja niekompletna –

Bąk J.: Wydajne energetycznie oświetlenie wnętrz – wybrane zagadnienia, COSiW SEP, Warszawa 2009

Okładka: miękka

format: A5

liczba stron: 72

ISBN

978-83-61163-12-1

Spis treści (pdf)

Streszczenie
Opracowanie ma charakter omówienia i komentarza Nomy PN-EN 15193:2007 dot. wymagań energetycznych odniesionych do oświetlenia.

Bąk J.: Oświetlenie dróg – komentarz do raportu technicznego PKN-CEN/TR 13201-1 oraz do normy PN-EN 13201-2, COSiW SEP, Warszawa 2007

Okładka: miękka

format: A4

liczba stron: 68

ISBN

 978-83-89008-96-1

Spis treści (pdf)

Streszczenie
W opracowaniu omówiono i skomentowano zagadnienia zawarte w dokumentach (raporcie technicznym i normie) o kluczowym znaczeniu dla oświetlenia dróg publicznych.

Bąk J.: Światło i oświetlenie miejsc pracy – komentarz do normy PN-EN 12464-1, COSiW SEP, Warszawa 2006

Okładka: miękka

format: B5

liczba stron: 73

ISBN 83-89008-87-4

Spis treści (pdf)

Streszczenie
Opracowanie jest komentarzem wydanej normy PN-EN 12464-1 zawierającej wymagania oświetleniowe dotyczące miejsc pracy we wnętrzach oraz wymagania i zalecenia dotyczące niektórych czynności przy wykonywaniu projektów oświetlenia.

Komentarz do Polskiej Normy PN-EN 13201:2005 (U) „Oświetlenie dróg”, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Warszawa 2006

Okładka: miękka

format: A4

liczba stron: 60

Spis treści (pdf)

Streszczenie
Opracowanie jest komentarzem wydanej normy PN-EN 13201:2005 (U)