Książki

Przedstawiam literaturę  z zakresu techniki świetlnej w następującym porządku – od „najmłodszej” do „najstarszej”

/Podany wykaz nie jest kompletny dlatego też będzie systematycznie uzupełniany /

Ostatnia aktualizacja 15 lutego 2018 r.

Fryc I.,Perkowicz J.K., Tabaka P.:Oświetlenie tuneli drogowych modelowanie i analiza wpływu rodzaju oprawy oświetleniowej na jakość oświetlenia, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki, Łódź 2017

Okładka: miękka

liczba stron: 160

ISBN

978-83-940283-3-6

spis treści (pdf)

Streszczenie
W pracy monograficznej zawarto szerokie spektrum informacji dotyczących tematyki oświetlenia tuneli drogowych. Zakres tematyczny tej monografii czyni ją przydatną dla szerokiego kręgu odbiorców. Zarówno inżynierowie projektanci, jak i studenci oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni znajdą w tym opracowaniu przydatne ze swojego punktu widzenia informacje.

Na podstawie polskich oraz międzynarodowych norm i zaleceń, opisano wymagania dotyczące dziennego oraz nocnego oświetlenia (poprzez podanie parametrów fotometrycznych) tuneli drogowych.

W monografii przedstawiono również typy źródeł światła, które mają zastosowanie w tunelowych instalacjach oświetleniowych oraz dokonano przeglądu opraw oświetleniowych przeznaczonych do użytkowania w tunelach. Przedstawiono sposoby kształtowania rozsyłu światłości tunelowych opraw oświetleniowych oraz dokonano podziału tych opraw ze względu na rozsył strumienia świetlnego. Zaprezentowane zostały typowe krzywe światłości oraz parametry techniczne i fotometryczne oraz wynikający z nich optymalny sposób rozmieszczenia opraw w tunelu.

Przeprowadzono modelowanie wpływu rodzaju krzywej światłości, opraw oświetleniowych (symetryczny oraz asymetryczny rozkład światłości), zastosowanych do oświetlenia konkretnego odcinka tunelu, na jakość uzyskanych parametrów oświetleniowych. Wskazano na wady i zalety każdego z przedstawionych rozwiązań.

Dodatkowo analizowano wpływ temperatury barwowej zastosowanego źródła światła na jakość oświetlenia tunelu. Wskazano na zasadność stosowania w oświetleniu tuneli źródeł światła o wyższych temperaturach barwowych.

Dokonano również analizy ekonomicznej zastosowania konkretnych rozwiązań projektowych (oszacowano roczny koszt utrzymania tunelowych instalacji oświetleniowych) oraz wyciągnięto wnioski dotyczące stosowania każdego typu systemu oświetleniowego.

Ponadto opisano procedurę pomiaru parametrów fotometrycznych oświetlenia tunelu, na podstawie których klasyfikuje się jakość danej instalacji.

W załącznikach do tej monografii zawarto wyjaśnienia dotyczące znaczenia pojęć i definicji oraz określeń użytych w niniejszej monografii.

Żagan W., Krupiński R.: Teoria i praktyka Iluminacji obiektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016

Okładka: miękka

liczba stron: 254

ISBN

978-83-7814-550-9

spis treści (pdf)

Streszczenie
W monografii omówiono m.in. następujące zagadnienia:
 • podstawy teoretyczne iluminacji obiektów,
 • koncepcje tworzenia projektów iluminacji,
 • sprzęt oświetleniowy stosowany w iluminacji.
Dużym walorem opracowania jest bogaty materiał ilustracyjny.

Bąk J.: Technika Oświetlania. Wybrane zagadnienia oświetlania wnętrz, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, Warszawa 2014

Okładka: miękka

liczba stron: 216

ISBN

978-83-61163-57-2

spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu oświetlenia wnętrz.

Wiśniewski A.: Źródła światła, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, Warszawa 2013

Okładka: miękka

liczba stron: 166

ISBN

978-83-61163-34-3

spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce przedstawiono:
 • podstawowe procesy fizyczne wykorzystywane do wytwarzania światła w elektrycznych źródłach światła,
 • zasadę działania, konstrukcję i podstawowe parametry elektryczne i eksploatacyjne wybranych typów źródeł światła,
 • podstawowe układy zasilające źródła światła.

Parada Z., Strzałka-Gołuszka K.: Podręcznik INPE dla elektryków, Zeszyt 44, LED – diody elektroluminescencyjne, COSiW SEP Zakład Wydawniczy „INPE” w Bełchatowie, 2013

Okładka: miękka

liczba stron: 88

spis treści (pdf)

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono:
 • rodzaje luminescencji,
 • pierwsze konstrukcje diod LED i ich historyczny rozwój,
 • podstawy teoretyczne działania diod LED,
 • najważniejsze rodzaje konstrukcji diod LED,
 • podstawowe parametry użytkowe diod LED i rodzaje ich zasilania w zależności od zastosowania,
 • przykłady zastosowań diod LED,
 • skrótowo diody OLED.

Żagan W.: Oprawy oświetleniowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012

Okładka: miękka

liczba stron: 260

ISBN

978-83-7814-054-2

spis treści (pdf)

Streszczenie
Monografia poświęcona jest oprawom oświetleniowym. Omówiono w niej m.in.
 • rodzaje luminescencji,
 • zagadnienia pomocne przy projektowaniu i obliczaniu układu optycznego oprawy,
 • różne konstrukcje i zastosowania opraw oświetleniowych,
 • podstawy teoretyczne tworzenia układów optycznych,
 • wykorzystanie diod elektroluminescencyjnych w konstrukcji opraw oświetleniowych.
Dużym walorem opracowania jest bogaty materiał ilustracyjny (rysunki, wykresy, fotografie)

Hecht E.: Optyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Okładka: twarda

liczba stron: 713

ISBN

978-83-01-17105-6

spis treści (pdf)

Streszczenie
Ksiązka ma charakter podręcznika akademickiego i jest tłumaczeniem z j. angielskiego. Tekst oryginału „Optics”. Przedstawiono w niej takie zagadnienia jak:
 • matematyczny opis fali,
 • ruch falowy i elektromagnetyzm,
 • propagacja światła,
 • optyka geometryczna,
 • polaryzacja, interferencja, dyfrakcja,
 • optyka fourierowska,
 • teoria koherencji,
 • optyka współczesna.
Oprócz tego zamieszczono opisy budowy, zasady działania oraz zastosowania przyrządów i elementów optycznych, m.in. lasera, teleskopu, światłowodu.

Zausznica A.: Nauka o barwie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2012

Okładka: miękka

format: A5

liczba stron: 620

Streszczenie
Patrz wydanie z 1956 r.

Fraser B., Murphy Ch., Bunting F.: Profesjonalne zarządzanie barwą, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2012

Okładka: twarda

format: 172×245

liczba stron: 608

ISBN

978-83-246-5294-5

Streszczenie
W książce przedstawiono:
 • Fizyczne podstawy powstawania barwy
 • Metody pomiaru barw
 • Modele barw stosowane w grafice komputerowej
 • Tworzenie profili barwnych dla urządzeń zewnętrznych
 • Mechanizmy zarządzania barwą w aplikacjach graficznych
 • Barwa i fizyka – powstawanie barwy oraz metody jej mierzenia: kolorymetria, densytometria i spektrofotometria
 • Barwa w komputerze – modele barw, punkty bieli i czerni, zależności pomiędzy modelami
 • Profile barwne – opis urządzeń reprodukujących barwy
 • Metody pomiaru i kalibracji urządzeń
 • Tworzenie profili wyświetlania, profili wejściowych i wyjściowych
 • Ocena jakości profili barwnych
 • Zarządzanie kolorem w systemie operacyjnym i aplikacjach
Ksiązka jest tłumaczeniem z j. angielskiego. Tytuł oryginału: Real World Color Management

Krupiński R.: Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 135

Streszczenie
Książka może posłużyć jako podstawowa instrukcja programu Autodesk 3D Studio – jednego z najbardziej popularnych wśród grafików programów komputerowych do tworzenia wirtualnych scen. Przedstawiono także proces tworzenia iluminacji kamienicy.

Pracki P.: Projektowanie oświetlenia wnętrz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 114

Streszczenie
W książce przedstawiono problematykę procesu projektowania oświetlenia wnętrz. Zamieszczono także przykładowe projekty oświetlenia.

Kaźmierczak P., Łukasik M., Maćko W.: Badania fotometryczne i kolorymetryczne urządzeń oświetleniowych pojazdów, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2011

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 98

ISBN

978-83-60965-21-4

spis treści (pdf)

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono obecnie stosowane metody badań fotometrycznych i kolorymetrycznych urządzeń oświetleniowych pojazdów.

Zalesińska M.: Podręcznik INPE dla elektryków, Zeszyt 35, Oświetlenie drogowe, COSiW SEP Zakład Wydawniczy „INPE” w Bełchatowie, 2011

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 114

spis treści (pdf)

Streszczenie
W opracowaniu, będącym przedmiotem zeszytu 35 Podręcznika INPE, podano wymagania dotyczące oświetlenia dróg, przedstawiono praktyczne możliwości realizacji odpowiedniego oświetlenia drogowego, zasady doboru sprzętu oświetleniowego oraz właściwej geometrii systemu. Przedstawiono etapy projektowania oświetlenia drogowego oraz procedurę badania jakości oświetlenia. Omówiono również zagadnienie efektywności energetycznej i ekonomicznej w odniesieniu do oświetlenia drogowego.

Wiśniewski A.: Elektryczne źródła światła, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 156

Streszczenie
W książce przedstawiono procesy fizyczne wykorzystywane w elektrycznych źródłach światła. Opisano zasadę działania, konstrukcję i podstawowe parametry elektryczne i eksploatacyjne wybranych typów źródeł światła.

Strzyżewski J.: Vademecum eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych, Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o., Warszawa 2010

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 202

ISBN: 83-89234-76-9

spis treści (pdf)

Streszczenie
W opracowaniu omówiono m.in. następujące zagadnienia: Eksploatacja urządzeń oświetleniowych i zużycie energii elektrycznej, parametry przykładowych źródeł światła, pomiary we wnętrzach oraz na terenie zewnętrznym, konserwacja sprzętu, montaż opraw oświetleniowych, zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym. Zamieszczono w nim także wykaz aktualnych przepisów i norm, wyciąg obowiązujących aktów prawnych.

Goc W., Kiełboń M., Przygrodzki A.: Elementy audytu oświetlenia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 98

Streszczenie
W książce przedstawiono problematykę audytowania energetycznego budynków w zakresie oświetlenia. Opisano podstawowe pojęcia z zakresu techniki świetlnej, instalacji elektrycznych oraz audytowania i analizy ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych.

Ratajczak J.: Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009

Okładka: twarda

format:

liczba stron: 140

spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce omówiono znaczenie iluminacji w życiu ludzi oraz przedstawiono projekt oświetlenia iluminacyjnego współczesnego obiektu architektonicznego.

W początkowych rozdziałach przytoczono definicję, cele i zasady iluminacji oraz wskazano zagrożenia wynikające z błędów projektowych. Podano również zalecenia ilościowe niezbędne do opracowania koncepcji iluminacji obiektu. Na tej podstawie przygotowano projekt oświetlenia wybranej budowli. Uzasadniono wybór właśnie tego obiektu, opisano jego budowę, główne osie widokowe oraz właściwości odbiciowe i barwy elementów. Przedstawiono rozmieszczenie i nakierowanie opraw oraz wizualizację komputerową wykonaną w programie Relux Professional 2007. W zakończeniu podano wnioski i uwagi związane z wykonanym projektem i symulacją iluminacji obiektu.

Marzec S., Ślirz W., Kruczek P.: Badania oświetlenia elektrycznego we wnętrzach, DASL System, Kraków 2008

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 70

Streszczenie
W książce przedstawiono wielkości świetlne, kryteria oświetlenia, wymagania norm dot. oświetlenia, podstawowe informacje o technice pomiarowej i miernikach. Scharakteryzowano także elektryczne źródła światła. Omówiono wymagania, zasady wykonywania badań oraz kryteria dot. oświetlenia awaryjnego.

Couwenbergh J.P.: Chromoterapia i światłoterapia czyli jak leczyć barwami i światłem, Videograf  II, Chorzów 2008

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 160

ISBN

978-83-7183-562-9

spis treści (pdf)

Streszczenie
Opracowanie ma charakter poradnika, wyjaśniającego jaki wpływ na nasze zdrowie i codzienne życie mają kolory i światło. Za pomocą konkretnych przykładów autor podpowiada jak można poprawić swoje samopoczucie, stosując odpowiednie kolory w ubiorze, w wystroju mieszkania czy miejsca pracy. Podaje też wzorce właściwego oświetlenia i jego znaczenie dla naszej psychiki i zdrowia. Oddziaływanie światła i barw może mieć bardzo pozytywny wpływ na nasz organizm.

Opracowanie jest tłumaczeniem z języka francuskiego. Tytuł oryginału: Chromottherapie et luminotherapie. Se soigner par les couleurs et la lumiere.

Praca zbiorowa pod red. Danuty Koradeckiej.: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008

Okładka: twarda

format:

liczba stron: 782

ISBN

978-83-7373-045-8

spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce przedstawiono informacje z wybranych zagadnień dotyczących zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowią istotną wartość zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Omówiono następujące zagadnienia:
 • prawna ochrona pracy,
 • możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy,
 • podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy,
 • skutki zagrożeń w procesach pracy,
 • podstawowe kierunki kształtowania warunków bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
Z punktu widzenia techniki świetlnej, szczególnie wartościowy jest rozdział trzeci pt. „Podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy” w którym omówiono oświetlenie wnętrz i stanowisk pracy światłem elektrycznym, a także skupiono uwagę na nielaserowym promieniowaniu optycznym.

Czyżewski D., Zalewski S.: Laboratorium fotometrii i kolorymetrii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 258

ISBN

978-83-7207-648-9

Streszczenie
W książce przedstawiono ćwiczenia laboratoryjne z zakresu miernictwa techniki świetlnej. Każde ćwiczenie poprzedzone jest wstępem teoretycznym, który pozwala zrozumień i przypomnieć fizykalną istotę badanych wielkości.

Wolska A., Pawlak A.: Oświetlenie stanowisk pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 175

ISBN

978-83-73-73-031-1

Streszczenie
W książce przedstawiono:
 • podstawy prawne zapewniające odpowiednie oświetlenie w miejscu pracy,
 • podstawowe związki miedzy widzeniem a oświetleniem
 • podstawowe parametry oświetlenia wpływające na bezpieczeństwo i higienę pracy
 • podstawowe wiadomości na temat elektrycznych źródeł światła i opraw stosowanych do celów oświetleniowych
 • sposoby prawidłowego oświetlenia stanowisk pracy stałych i ruchomych,
 • sposób podejścia do problemów związanych z nieodpowiednim oświetleniem oraz działania zmierzające do poprawy tego stanu, a tym samym do ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tym czynnikiem.

Grzonkowski J., Pracki P.: Podręcznik INPE dla elektryków, Zeszyt 9 Oświetlenie elektryczne, SEP – COSiW w Warszawie, Zakład Wydawniczy INPE w Bełchatowie  2006

okładka: miękka

format:

liczba stron: 112

spis treści (pdf)

Streszczenie
Opracowanie poświęcone jest zagadnieniom techniki świetlnej i oświetlenia elektrycznego

Żagan W.: Podstawy techniki świetlnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 2005

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 216

ISBN 83-7207-541-7

spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce zawarte są podstawowe wiadomości z zakresu techniki świetlnej. Omówiono podstawy teoretyczne wytwarzania światła, reakcję oka na napromieniowanie, podstawowe pojęcia, wielkości i jednostki, którymi posługuje się technika świetlna. Przedstawiono również aparat obliczeniowy parametrów oświetlenia, wyjaśniono podstawy pomiarów wielkości fotometrycznych, jak również omówiono zagadnienia reakcji światła z materią.

Praca zbiorowa pod red. A. Kaszuby i K. W. Zielińskiego: Choroby i nowotwory skóry wywołane promieniowaniem ultrafioletowym, Wydawnictwo ADI – Łódź, Łódź 2004

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 234

ISBN 83-920927-0-8

spis treści (pdf)

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia dot. patogenezy przebiegu i postępowania w tych chorobach i nowotworach skóry, w których ekspozycja na zwiększające się promieniowanie ultrafioletowe słońca odgrywa istotną rolę w ich rozwoju.

Dziamska D., Portalska H., Portalski M.: W harmonii z barwą, BP – Wydawnictwo, Poznań 2004

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 185

ISBN 83-920927-0-8

spis treści (pdf)

Streszczenie
Ksiązka stanowi monografię obejmującą całokształt wiadomości o barwie. Omówiono w niej psychofizjologiczne mechanizmy percepcji barw, ich konsekwencje w terapii, procesie dydaktycznym, ubiorze, a także wzornictwie i kształtowaniu otoczenia. Treść książki uzupełniono technicznymi aspektami światła i barwy oraz technicznymi uwarunkowaniami chromoterapii. W książce autorzy zawarli szereg ćwiczeń i treningów, w tym własnego autorstwa, wykorzystujących barwę jako główny element. Można je wykorzystać zarówno w terapii i profilaktyce, jak również edukacji.

Żagan W.: Iluminacja obiektów,  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 214

ISBN 83-7207-360-0

Streszczenie
W książce przedstawiono:
 • planowanie iluminacji w miastach,
 • koncepcje tworzenia projektów na wybranych przykładach iluminacji obiektów,
 • sprzęt oświetleniowy stosowany w iluminacji obiektów,
 • wizualizacje komputerowe iluminacji obiektów.

Rothenberger B.: Leczenie światłem,  Amber, Warszawa 2003

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 80

spis treści (pdf)

Streszczenie
Znaczenie światła dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka jest oczywiste. Nie wszyscy jednak wiemy, że niedobór światła słonecznego bywa przyczyną rozmaitych zaburzeń i chorób. Coraz bardziej modne ostatnio leczenie światłem (fototerapia) może pomóc bardziej niż leki. W opracowaniu, które ma charakter poradnika, pokazano w jakich dolegliwościach leczenie światłem jest najskuteczniejsze i jak je przeprowadzić.

Opracowanie jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Treść oryginału: Tichtterapie.

Kopeć B., Wachta H.: Instalacje elektryczne i oświetleniowe,  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 136 + przekładowe wydruki projektu

spis treści (pdf)

Streszczenie
Opracowanie ma charakter poradnika projektowania oświetlenia i iluminacji. Zawarto w nim opis dwóch programów wspomagających obliczenia oświetlenia:
 • program Calculux Wnętrza wersja 4.0a
 • program LiteStar wersja 4.10
Przedstawiono dokładny opis poszczególnych funkcji i pokazano możliwości każdego z programów.

Owczerek G.: Ochrona oczu przed promieniowaniem laserowym, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2002

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 42

spis treści (pdf)

Streszczenie

Leonardi A.: Światło, dźwięk, elektryczność, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 95

ISBN 831109219-2

spis treści (pdf)

Streszczenie
Książka ma charakter encyklopedii edukacyjnej. Jest bogato ilustrowana, zawiera dużo zdjęć uzupełnionych tekstem co pomaga w z zrozumieniu omawianych zagadnień.

Bąk J.: Oświetlenie mieszkań,  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 136

ISBN 83-204-2446-1

Streszczenie
W książce przedstawiono sposoby oświetlania mieszkań wynikające z koncepcji uwzględniającej zarówno aspekt dobrego spostrzegania przy wykonywaniu czynności użytecznych, jak i tworzenia klimatu świetlnego, odpowiadającym różnym sytuacjom emocjonalnym. Zamieszczono liczne przykłady rozwiązań, przegląd dostępnego sprzętu oświetleniowego (źródeł światła, opraw oświetleniowych, ściemniaczy itd.) oraz podstawowe wiadomości o o świetleniu.

Owczerek G.: Ochrona oczu przed promieniowaniem laserowym, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2002

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 42

spis treści (pdf)

Streszczenie

Demowicz R.: Oświetlenie w moim samochodzie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 84

ISBN 83-206-1361-2

spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce w popularny i zwięzły sposób omówiono budowę, działanie oraz typowe niesprawności reflektorów głównych i dodatkowych, lamp wszystkich świateł samochodu, świateł odblaskowych, oświetlenia wewnętrznego i lampek kontrolnych. Przedstawiono charakterystyki poszczególnych urządzeń, zasady ustawiania świateł reflektorów i instalowania świateł dodatkowych. Podano również liczne uwagi i porady praktyczne dotyczące usuwania niesprawności instalacji elektrycznej.

Pastuszak W.: Barwa w grafice komputerowej,  Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2000

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 184

ISBN 83-01-13126-8

spis treści (pdf)

Streszczenie
Książka składa się z 20 wykładów, które tworzą logiczną całość. Każdy z nich poświęcony jest jednemu zagadnieniu z zakresu barwy w grafice komputerowej. Omówiono tu wybrane problemy percepcji wizualnej, barwy fałszywe i barwy prawdziwe, mieszanie barw. Podano definicję barwy, a także test na percepcję barw. Końcowe wykłady poświęcono zagadnieniom barwy w poligrafii. Przedstawiono komputerowe modele barw i korygowanie architektury obrazów. Omówiono ostrość obrazów, rozbicie na kolory, technikę rastrowania i skanowania. Wykłady te adresowane są przede wszystkim do studentów szkół artystycznych oraz uczniów szkół plastycznych i poligraficznych.

Mazur J.W., Żagan W.: Samochodowa technika świetlna,  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 266

ISBN 83-87012-29-7

Streszczenie
W książce omówiono zagadnienia z szeroko pojmowanego pojęcia „technika świetlna związane z percepcją wzrokową, ze sprzętem oświetleniowym i technologią oświetlania. Omówiono także oświetlenie indywidualne pojazdów samochodowych oraz oświetlenie stacjonarne dróg i ulic. Przedstawiono wymagania świetlne dla poszczególnych rodzajów świateł stosowanych w pojazdach, zasady modelowania teoretycznego i obliczeń optyczno-świetlnych oraz badania i pomiary samochodowych urządzeń świetlnych.

Gabryjelski Z., Kowalski Z.: Sieci i urządzenia oświetleniowe, zagadnienia wybrane,  Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1997

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 338

ISBN 83-86453-95-8

Streszczenie
W książce przedstawiono informacje z wybranych zagadnień dotyczących elektroenergetycznych sieci i urządzeń oświetleniowych. Omówiono następujące zagadnienia:
 • ogólne informacje o sieciach oświetleniowych w zakładach przemysłowych,
 • charakterystyka obwodów lamp wyładowczych i opis aparatury zapłonowo-stabilizacyjnej takich lamp,
 • lampy wyładowcze jako odbiorniki nieliniowe energii elektrycznej,
 • obliczanie spadków napięcia w sieciach oświetleniowych,
 • wpływ wahań napięcia w sieciach elektrycznych na odbiorniki oświetleniowe
 • sposoby sterowania oświetleniem ulicznym w kraju i za granicą,
 • zasilanie lamp fluorescencyjnych prądem o podwyższonej częstotliwości,
 • instalacje oświetleniowe z żarówkami halogenowymi,
 • sposoby regulacji strumienia lamp wyładowczych,
 • wpływ asymetrii napięć w elektrycznych sieciach oświetleniowych na pracę odbiorników oświetleniowych.

Uzarczyk A., Zabiegała W.: Oświetlenie. Charakterystyka czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998

Okładka: miękka

format: 145×210

liczba stron: 146

ISBN 83-71871-45-7

spis treści (pdf)

Streszczenie
Książka jest praktycznym poradnikiem przydatnym przy przeprowadzaniu obowiązkowych szkoleń pracowników. Stanowi również kompendium wiedzy pracodawcy na temat profilaktyki, pomiarów i procedur postępowania wymaganych w przypadku występowania czynników szkodliwych w środowisku pracy.
Streszczenie
W książce omówiono zagadnienia z szeroko pojmowanego pojęcia „technika świetlna związane z percepcją wzrokową, ze sprzętem oświetleniowym i technologią oświetlania. Omówiono także oświetlenie indywidualne pojazdów samochodowych oraz oświetlenie stacjonarne dróg i ulic. Przedstawiono wymagania świetlne dla poszczególnych rodzajów świateł stosowanych w pojazdach, zasady modelowania teoretycznego i obliczeń optyczno-świetlnych oraz badania i pomiary samochodowych urządzeń świetlnych.

Godlewski A.: Generacja i detekcja promieniowania optycznego, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1997

Okładka: miękka

format: 167×238

liczba stron: 196

ISBN 83-01-12435-0

spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce omówiono mechanizmy prowadzące do generacji i detekcji światła oraz praktyczne właściwości używanych źródeł światła i detektorów. Problematyka nie ogranicza się wyłącznie do promieniowania widzialnego, ale dotyczy także promieniowania ultrafioletowego oraz bliskiej podczerwieni. Przeanalizowana właściwości wybranych źródeł światła: Słońca, żarówek, lamp wyładowczych, diod elektroluminescencyjnych i laserów oraz detektorów takich jak: oko, fotokomórka, fotopowielacz, fotoopór, fotodioda, detektory obrazów, detektory piroelektryczne, bolometry i termopary. Pokazano wzajemne uwarunkowania pomiędzy generacją i detekcją światła.

Bąk J., Pabjańczyk W.: Podstawy techniki świetlnej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1994

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 300

spis treści (pdf)

Streszczenie
W skrypcie przedstawiono podstawowe wiadomości pozwalające zrozumienie dyscypliny technika świetlna.

Chwaleba A., Czajewski J.: Przetworniki pomiarowe wielkości fizycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 230

spis treści (pdf)

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono zasadę działania oraz właściwości rozmaitych przetworników pomiarowych.

Z punktu widzenia techniki świetlnej interesujący wydaje się być rozdział poświęcony przetwornikom fotoelektrycznym (fotorezystory, fotodiody, fototranzystory, fotoogniwa).

Płochocki Z.: Co to jest światło? Wydawnictwo Komunikacji Łączności, Warszawa 1987

Okładka: twarda

format:

liczba stron: 168

ISBN 83-206-0443-5

spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce są wyjaśnione podstawy obowiązującej dziś teorii światła i sformułowane pytania, na które nikt jeszcze nie potrafi udzielić odpowiedzi.

Śledząc historię badań nad światłem Autor proponuje Czytelnikowi wspólne eksperymentowanie — by sam mógł się przekonać, jak łatwo można obalić najpoważniejsze nawet teorie lub inaczej – jak łatwo buduje się nowe hipotezy na fałszywych przesłankach.

Praca zbiorowa pod red. Wł. Golika: Laboratorium z techniki świetlnej, Poznań 1987

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 247

spis treści (pdf)

Streszczenie
W skrypcie zamieszczono ćwiczenia z zakresu fotometrii, spektrofotometrii i kolorymetrii, badania cech fotometrycznych przetworników fotoelektrycznych i przyrządów do pomiaru różnych wielkości świetlnych, badania cech fotometrycznych materiałów oświetleniowych, źródeł światła, stateczników i opraw oświetleniowych, badania urządzeń oświetleniowych oraz funkcji wzroku w różnych warunkach oświetleniowych.

Leszczyńska H.: Poradnik projektowania elektrycznego oświetlenia dróg, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. J. Gagarina w Zielonej Górze, Zielona Góra 1986

Okładka: miękka

format: B5

liczba stron: 88

+ wklejki

spis treści (pdf)

Streszczenie
W opracowaniu, które ma charakter poradnika, podano podstawy techniki luminancyjnej oraz opisano luminancyjną metodę projektowania drogowego.

Poradnik ma być podstawą projektowania oświetlenia drogowego zgodnie z normą PN-76/E-02032 pt. „Oświetlenie dróg publicznych”.

Bommel W. J. M., Boer J. B.:: Oświetlenie dróg, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1984

Okładka: twarda

format: B5

liczba stron: 336

ISBN 83-206-0452-4

Streszczenie
W książce przedstawiono kompleksowe podejście do nowoczesnego projektowania i prawidłowej eksploatacji oświetlenia dróg.

Bąk J.: Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983

Okładka: miękka

format: B5

liczba stron: 338

ISBN 83-204-0491-6

Streszczenie
W książce omówiono metody obliczania oświetlenia. Zamieszczono materiały ułatwiające wykonywanie obliczeń.

Konarski S.: Światło i barwa, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1982

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 112

ISBN 83-202-0185-3

Streszczenie
W książce poruszono zagadnienia związane z oświetleniem i kolorystyką pomieszczeń pracy.

Stanioch W.: Oświetlenie pomieszczeń pracy, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1982

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 92

ISBN 83-202-0134-9

Streszczenie
W książce omówiono oświetlenie stanowisk i pomieszczeń pracy, zwłaszcza w zakładach produkcyjnych.

Banach M.: Podstawy techniki oświetlania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982

Okładka: miękka

format: B5

liczba stron: 196

ISBN 83-01-03104-2

Streszczenie
W książce omówiono ilościowe i jakościowe cechy światła, podstawowe pojęcia i wielkości używane w technice świetlnej, podstawowe cechy sprzętu oświetleniowego oraz sposoby analitycznego i modelowego wyznaczania rozkładu bezpośredniego strumienia świetlnego w przestrzeni i na powierzchniach oświetlanych, sposoby wyznaczania rozkładów strumienia świetlnego z uwzględnieniem wielokrotnych odbić i przewidywania racjonalnych rozwiązań i konserwacji urządzeń oświetleniowych dla utrzymania strumienia świetlnego w czasie.

Bąk J.: Technika oświetlania, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1981

Okładka: miękka

format: B5

liczba stron: 160

ISBN 83-01-02810-6

Streszczenie
W książce omówiono zasady oświetlania, oświetlenie wnętrz światłem sztucznym, oświetlenie wnętrz światłem naturalnym oraz oświetlenie ulic i dróg światłem sztucznym.

Cieślak J.: Półprzewodnikowe elementy optoelektroniczne,  Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1981

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 289

ISBN 83-11-06639-6

spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce podano podstawowe wiadomości z zakresu półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych, a w szczególności wyczerpująco omówiono budowę, charakterystyki, parametry i zastosowanie półprzewodnikowych źródeł promieniowania, półprzewodnikowych detektorów promieniowania oraz transoptorów.

Dybczyński W.: Filmowy i telewizyjny sprzęt oświetleniowy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977

Okładka: twarda

format: A5

liczba stron: 208

Streszczenie
W książce omówiono filmowy i telewizyjny sprzęt oświetleniowy. Podano informacje dot. elementów układu świetlno-optycznego opraw oświetleniowych, formowania i konwersji wiązki świetlnej, osprzętu oświetleniowego i urządzeń pomocniczych. Opisano także badanie opraw i pomiary eksploatacyjne.

Włoczewski H.: Oświetlenie w samochodzie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 136

+ 5 wkładek

 spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce podano wiadomości z dziedziny eksploatacji urządzeń oświetlających pojazdy samochodowe. Omówiono rodzaje źródeł prądu elektrycznego w pojeździe. Podano także zasady budowy i eksploatacji urządzeń oświetleniowych z podziałem na wymagane i dopuszczone do stosowania.

Helbig E.: Podstawy fotometrii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975

Okładka: twarda

format: B5

liczba stron: 288

Streszczenie
W książce podano podstawowe informacje dot. promieniowania widzialnego, podano prawa i jednostki promieniowania, omówiono właściwości źródeł światła i detektorów promieniowania. Podano także podstawy miernictwa techniki świetlnej i praktyczne możliwości wykonywania pomiarów wielkości fotometrycznych.

Książka jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Treść oryginału: Grundlagen der Lichtmesstechnik

Ziemczonek L.: Oświetlenie elektryczne i kolorystyka przemysłowa, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Kadr, Wrocław 1974

Okładka: miękka

format: A5

liczba stron: 62

spis treści (pdf)

Streszczenie
Książka ma charakter poradnika w zakresie BHP. Przedstawiono w niej podstawowe wiadomości o świetle. Krótko omówiono podstawowe wielkości świetlne, dokonano klasyfikacji oświetlenia w zależności od tego jaka część strumienia oprawy kierowana jest bezpośrednio na oświetlaną płaszczyznę. Przedstawiono również trzy rodzaje oświetlenia (ogólne, miejscowe i złożone). Zwrócono także uwagę na oświetlenie stanowisk pracy podkreślając, że niedostateczne, czy też niewłaściwe ich oświetlenie może być niejednokrotnie przyczyną wypadków.

Na koniec omówiono czynności związane z obsługą (konserwacją) urządzeń oświetleniowych. Podano przyczyny obniżania się eksploatacyjnej sprawności tych urządzeń. Poruszono także zagadnienia związane z barwami bezpieczeństwa, podając w dalszej części zasady stosowania barw do maszyn i urządzeń technicznych.

Praca zbiorowa, Światło, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 316

spis treści (pdf)

Streszczenie
Książka jest tłumaczeniem z j. angielskiego. Tytuł oryginału „Light”. W opracowaniu omówiono różnorodne funkcje światła w świecie.

Felhorski W., Stanioch W.: Kolorymetria trójchromatyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1973

Okładka: miękka

format: B5

liczba stron: 318

Streszczenie
W książce omówiono teorię barw i widzenia barwnego oraz zasady badań spektrofotometrycznych i kolorymetrycznych. Przedstawiono możliwości zastosowania ścisłych metod pomiaru i oceny odcieni i nasycenia barwy sygnałów świetlnych, znaków powierzchniowych, źródeł światła itp.

Wiśniewski B.: Oświetlenie w telewizji barwnej, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1973

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 3224

spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce omówiono wybrane zagadnienia dotyczące oświetlenia w telewizji barwnej. Nowy środek wyrazu jakim jest barwa, stawia przed realizatorami światła, nowe zadania, których rozwiązanie nie jest możliwe beż użycia sprzętu oświetleniowego.

Brzozowski S.: Urządzenia Oświetleniowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1973

Okładka: miękka

format: A5

liczba stron: 180

Streszczenie
W książce przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu techniki świetlnej oraz zasadami działania, eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych – głównie źródeł światła i opraw oświetleniowych.

Podano także zasady prawidłowego oświetlenia stanowisk pracy

Gadomska H.: Barwy w pomieszczeniach pracy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1972

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 44

spis treści (pdf)

Streszczenie
W opracowaniu zwrócono uwagę na problem kolorystyki pomieszczeń pracy. Przedstawiono także fizyczne i psychologiczne podstawy powstawania wrażeń barwnych.

W pomieszczeniach mało nasłonecznionych barwy ciepłe mogą dawać złudzenie ocieplenia, natomiast barwy zimne mogą złagodzić działanie wysokich temperatur i hałasu.

Koprowicz J., Krakowiak S.: Reklamy świetlne jarzeniowe, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 1971

Okładka: miękka

format: A5

liczba stron: 124

Streszczenie
W książce przedstawiono zasadnicze wiadomości, które umożliwią czytelnikowi zrozumienie zasad działania lamp jarzeniowych.

Omówiono zagadnienia związane z projektowaniem, produkcją oraz eksploatacją reklam świetlnych jarzeniowych.

Banach M.: Tętnienie światła, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970

Okładka: miękka

format: A5

liczba stron: 140

Streszczenie
Książka ma charakter poradnika w zakresie BHP. Przedstawiono w niej podstawowe wiadomości o świetle. Krótko omówiono podstawowe wielkości świetlne, dokonano klasyfikacji oświetlenia w zależności od tego jaka część strumienia oprawy kierowana jest bezpośrednio na oświetlaną płaszczyznę. Przedstawiono również trzy rodzaje oświetlenia (ogólne, miejscowe i złożone). Zwrócono także uwagę na oświetlenie stanowisk pracy podkreślając, że niedostateczne, czy też niewłaściwe ich oświetlenie może być niejednokrotnie przyczyną wypadków.

Na koniec omówiono czynności związane z obsługą (konserwacją) urządzeń oświetleniowych. Podano przyczyny obniżania się eksploatacyjnej sprawności tych urządzeń. Poruszono także zagadnienia związane z barwami bezpieczeństwa, podając w dalszej części zasady stosowania barw do maszyn i urządzeń technicznych.

Brzozowski S..: Technologia Oświetlenia scenicznego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1968

Okładka: miękka

format: A5

liczba stron: 185

spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce przedstawiono zasady realizacji efektów świetlnych w teatrach, wytwórniach filmowych i studiach telewizyjnych oraz psychologiczne aspekty oddziaływania oświetlania na widzów.

Tolansky S.: Osobliwość promieni i fal świetlnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 149

spis treści (pdf)

Streszczenie
Książka jest tłumaczeniem z j. angielskiego. Tytuł oryginału: Curiosities of Light Rays and Light Waves

Zakrzewski G., Zeydler-Zborowski J.: Projektowanie oświetlenia drogowego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1966

Okładka: miękka

format: A5

liczba stron: 184

spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce rozpatrzono zagadnienia związane z projektowaniem oświetlenia drogowego. Omówiono w szczególności rolę oświetlenia, rodzaje źródeł światła i opraw, scharakteryzowano konstrukcje wsporcze, urządzenia zasilające i sterujące oraz podano wytyczne w zakresie technologii i projektowania.

Książka jest przeznaczona dla inżynierów elektryków zajmujących się projektowaniem, budową oraz eksploatacją urządzeń oświetlenia drogowego. Książka może stanowić pomoc dla studentów wydziałów elektrycznych politechnik.

Oleszyński T.: Oprawy oświetleniowe Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1966

Okładka: miękka

format: A5

liczba stron: 288

Streszczenie
W książce podano systematykę opraw oświetleniowych, ich wskaźniki techniczno-ekonomiczne, metody obliczania elementów oprawy, służących do uzyskania potrzebnej bryły fotometrycznej oraz wytyczne konstrukcji opraw projektorowych i sygnalizacyjnych. Uwzględniono także wymagania dotyczące eksploatacji i konserwacji opraw oświetleniowych.

Płochocki Z.: Rozwój poglądów na naturę światła, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1966

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 164

spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce przedstawiono wyniki badań nad naturą fizyczną światła.

Zeuger G.: Barwa i człowiek, Wydawnictwo „ARKADY”, Warszawa 1965

Okładka: twarda

format: B5

liczba stron: 200

+ tablice barwne

Streszczenie
W książce na początku umieszczono krótka historię nauki o barwach. Wśród głównych tematów wydzielono zasady nauki o barwach oraz ich zastosowanie.

Zagadnienia barwy w architekturze i budownictwie, praca zbiorowa, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1965

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 271

spis treści (pdf)

Streszczenie

Grabowski Z., Szypowski H.: Oświetlenie elektryczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Oddział w Łodzi, Łódź 1964

Okładka: miękka

format: B5

liczba stron: 309

Streszczenie
Skrypt „Oświetlenie Elektryczne” obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny z teoretycznej i praktycznej techniki świetlnej.

Rozdziały 1 do 12 poświęcone są teorii i jej zastosowaniu; zapoznają one czytelnika z głównymi wielkościami i pojęciami z zakresu fizyki światła i fizjologii widzenia; określają-wielkości i jednostki świetlne; podają sposoby obliczania strumieni i natężeń oświetlenia; traktują o oprawach oświetleniowych, szczegółowo omawiają wszelkie źródła światła. W rozdziałach tych podano też praktyczne komentarze do normy natężeń oświetlenia, sposoby posługiwania się normą! oraz omówiono szeroko kryteria prawidłowego oświetlenia, ze specjalnym uwzględnieniem oświetlenia wnętrz.

Rozdział 13 obejmuje odrębną dziedzinę techniki świetlnej — teorię i praktyczne zastosowanie projektorów do oświetlenia rozległych terenów otwartych.

Rozdział 14 jest poświęcony fotometrii. Omówiono w nim teoretyczne i praktyczne podstawy tej dziedziny, zasady budowy i działania przyrządów mierniczych i sprzętu fotometrycznego, sposoby wykonywania pomiarów wielkości świetlnych, uchyby pomiarowe.

Rozdział 15 traktuje o projektowaniu oświetlenia, stanowi więc praktyczne rozwinięcie teoretycznej części skryptu: rozpatrzono, tu ogólne zasady prawidłowego projektowania, zasady gospodarcze najkorzystniejszych rozwiązań w sensie najmniejszych kosztów, wytyczne do projektowania oświetlenia różnego rodzaju wnętrz oraz terenów otwartych, ze szczególnych uwzględnieniem oświetlenia ulicznego.

Gaj. M.: Światło, Państwowe  Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1964

Okładka: twarda

format:

liczba stron: 139

spis treści (pdf)

Streszczenie
Niewielu z nas potrafiłoby poradzić sobie korzystając z dobrodziejstw wzroku. Ani słuch, ani węch, ani dotyk nie potrafią tak dokładnie i wiernie przekazać informacji o rzeczach nas otaczających, jak uzyskujemy to za pomocą wzroku. Aby jednak postrzeganie otaczającego nas siata było możliwe niezbędne jest światło. Obserwując kontury przedmiotów po zachodzie słońca spostrzegamy coraz mniej szczegółów, natomiast gdy noc jest bardzo ciemna to praktycznie nic nie widzimy.

W opracowaniu omówiono najważniejszy zmysł człowieka – wzrok Wobec faktu, że wszystkie przyrządy optyczne w mniejszym lub większym stopniu urzeczywistnione są w oku, przedstawiono działanie takich przyrządów jak: lornetka, peryskop, luneta, dalmierz, mikroskop.

Poświęcono także uwagę problemie odbierania (postrzegania) barw w zależności od rodzaju oświetlenia.

Le Grand Y.: Oczy i widzenie, Państwowe  Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1964

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 274

spis treści (pdf)

Streszczenie

Hackforth H. L.: Promieniowanie podczerowne, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 1963

Okładka: twarda

format: B5

liczba stron: 295

Streszczenie
W książce omówione są podstawowe prawa rządzące wytwarzaniem, rozchodzeniem i pochłanianiem promieniowania podczerwonego. Podano zasadę budowy, działania oraz zastosowania różnych elementów układów i urządzeń pracujących w paśmie podczerwieni oraz przykłady zastosowania promieniowania podczerwonego w różnych dziedzinach nauki i techniki

Sękowski S.: W promieniach nadfioletu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1963

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 148

Streszczenie
Jedząc zakonserwowane produkty spożywcze, oglądając wspaniale efekty świetlne i barwne na scenie, stosując płyny owadobójcze czy korzystając z wyjaławiających lamp kwarcowych, rzadko zdajemy sobie sprawę, że wszystkie te metody opierają się na wykorzystaniu własności promieni nadfioletowych.

Te fale elektromagnetyczne o długości mniejszej niż fale promieniowania widzialnego znajdują dziś zastosowanie w przeróżnych dziedzinach życia — technice, biochemii, medycynie itd. Wyjaśnieniu istoty promieni nadfioletowych, ich działania i zastosowań poświęcona jest właśnie ta książka

Spożnikow R. A.: Fotometria teoretyczna, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 1962

Okładka: miękka

format: A5

liczba stron: 208

Spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące teorii fotometrii oraz najważniejsze metody obliczania rozsyłu energii promienistej znajdujące praktyczne zastosowanie w technice świetlnej, jak i technice cieplnej.

Minnaert M.: Światło i barwa w przyrodzie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961

Okładka: twarda

format:

liczba stron: 494

Spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce omówiono znane i obserwowane w przyrodzie zjawiska optyczne.

Zausznica A.: Nauka o barwie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959

Okładka: twarda

format: A5

liczba stron: 620

Streszczenie
Ksiązka jest pierwszą w Polsce próbą napisania monografii o barwie. Przedstawia ona zagadnienia barwy w różnorodnych dziedzinach nauki i aktywności ludzkiej. Omawia teoretyczne i praktyczne aspekty zjawiska barwy.

Część pierwsza poświęcona jest problemom barwy w naukach matematyczno-fizycznych.

Część druga poświecona jest problemom barwy w naukach biologicznych

Część trzecia dot. systematyki barw oraz zagadnień z zakresu kolorymetrii.

W ostatniej, czwartej części ksiązki opisano niektóre problemy barwy w życiu codziennym.

Makowski J.: Oświetlenie elektryczne, Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1959

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 215

spis treści (pdf)

Streszczenie
Ksiązka zawiera informacje z zakresu podstaw teoretycznych techniki oświetleniowej, stosowanych źródeł światła, systemów oświetleniowych i pomiarów fotometrycznych. Ponadto znajdują się w niej praktyczne przykłady projektowania urządzeń oświetleniowych.

Szalek R.: Projektowanie oświetlenia elektrycznego, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1958

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 283

Streszczenie
W książce omówiono podstawowe pojęcia techniki świetlnej, urządzenia oświetleniowe, sprzęt oświetleniowy i systemy oświetlenia. Przedstawiono także zasady projektowania oświetlenia oświetlenia, omówiono sposoby obliczeń przy użyciu różnych metod i przykłady wykonanych projektów oświetleniowych.

Ornstein L. S., Moll W. J. H., Burger H. C.: Spektrofotometria ogólna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958

Okładka: miękka

format: A5

liczba stron: 296

Streszczenie
W książce przedstawiono wytyczne projektowania i eksploatacji oświetlenia wnętrz mieszkalnych, fabrycznych i użytkowych. Opisano warunki dobrego widzenia, stosowane systemy oświetlenia i rodzaje opraw, podano wskazówki i wytyczne projektowania oświetlenia wnętrz oraz eksploatacji urządzeń oświetleniowych.

Oleszyński T.: Miernictwo techniki świetlnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957

Okładka: miękka

format: B5

liczba stron: 332

spis treści (pdf)

Streszczenie
Ksiązka składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono m.in. ogólne wiadomości dot. podstawowych pojąć fotometrii. Omówiono także wymagania dot. wyposażenia pracowni fotometrycznej oraz zasady przeprowadzania pomiarów fotometrycznych.

W części drugiej omówiono zasady przeprowadzania poszczególnych pomiarów fotometrycznych.

Część trzecia zawiera podstawowe zagadnienia dot. spektrofotometrii i kolorymetrii

Baran I.: Światło i barwy a praca, Wydawnictwo Związkowe, Warszawa 1957

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 72

spis treści (pdf)

Streszczenie
Książka omawia w sposób popularny zasady oświetlenia, tak dziennego jak i sztucznego, oraz stosowania barw w pomieszczeniach przemysłowych. Uwzględnione są przy tym zarówno sprawy barwy światła, jak też barwy wnętrz i urządzeń przemysłowych oraz wpływ barw na psychikę pracujących i na warunki bhp. Nacisk jest położony na jakościową ocenę urządzeń oświetleniowych, przy czym pominięte zostały rozważania matematyczne. Podane są również praktyczne uwagi dotyczące eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych.

Baran I: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1956

Okładka: miękka

format: A5

liczba stron: 35

Spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce przedstawiono wytyczne projektowania i eksploatacji oświetlenia wnętrz mieszkalnych, fabrycznych i użytkowych. Opisano warunki dobrego widzenia, stosowane systemy oświetlenia i rodzaje opraw, podano wskazówki i wytyczne projektowania oświetlenia wnętrz oraz eksploatacji urządzeń oświetleniowych.

Baran I: Sztuczne oświetlenie pomieszczeń pracy, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1955

Okładka: miękka

format: A5

liczba stron: 107

Streszczenie
Przedstawiono teoretyczne wiadomości z zakresu zasad współczesnych źródeł światła, budowy i działania narządu wzroku na tle warunków pracy wzroku oraz praktyczne wiadomości o oprawach oświetleniowych i ich zastosowaniu, o rozmieszczeniu źródeł światła i wytyczne projektowania oświetlenia w zakładach przemysłowych.

Sękowski S..: Od ogniska do świetlówki, Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe, Warszawa 1955

Okładka: miękka

format:

liczba stron: 172

Streszczenie
Przedstawiono historię źródeł światła począwszy od ogniska, świecy, lampy naftowej po żarówkę i świetlówkę.

Majkowski K.: Podstawy teoretyczne techniki oświetleniowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1953

Okładka: miękka

format: B5

liczba stron: 316

Streszczenie
W książce, w pierwszym rozdziale, przedstawiono ogólne informacje dot. rozchodzenia się promieniowania w przestrzeni. Dokonano klasyfikacji źródeł światła ze względu na sposób powstawania promieniowania świetlnego. Przedstawiono składowe elementy systemu optycznego oka ludzkiego.

W rozdziale drugim podano szereg wielkości (wraz z jednostkami), które pozwalają wykonywać pomiary i obliczenia oświetlenia.

Obliczaniu średnich światłości i strumienia świetlnego oraz natężenia oświetlenia poświęcone są rozdziały- trzeci, czwarty i piąty.

W rozdziale szóstym opisano niektóre (najczęściej stosowane) przyrządy pomiarowe i metody pomiarów stosowane w fotometrii.

Rozdział siódmy dotyczy zasadniczych elementów opraw oświetleniowych tj. odbłyśniki, klosze.

Kształtowaniu rozsyłu strumienia świetlnego przez lustra paraboliczne i soczewki pryzmatyczne poświęcony jest rozdział ósmy.

Przedostatni rozdział zawiera pojęcia dot.. oświetlenia wnętrz światłem dziennym.

Na koniec podano ogólne wiadomości z zakresu kolorymetrii.

Oświetlenie zakładów przemysłowych, praca zbiorowa członków Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1953

Okładka: miękka

format: A5

liczba stron: 336

Streszczenie
Ksiązka składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej podano podstawowe wiadomości z dziedziny fizyki i fizjologii widzenia oraz omówiono wielkości i jednostki świetlne.

W drugiej części podano właściwości elektrycznych źródeł światła i opraw oświetleniowych, omówiono zasady techniki oświetleniowej, metody projektowania urządzeń oświetlenia elektrycznego i ich konserwacji.

W trzeciej części opisano sposoby oświetlania wnętrz światłem dziennym i metody obliczania tego oświetlenia

Iwanow A.: Elektryczne źródła światła, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1953

Okładka: twarda

format: B5

liczba stron: 757

Streszczenie
W książce zawarto fizyczne podstawy teorii promieniowania i wyładowania w gazie oraz historia rozwoju, opis typów, charakterystyki i schematy elektryczne lamp jarzeniowych, luminescencyjnych i lamp łukowych ze świecącymi elektrodami.

Berson L.: Zarys fizyki lamp elektrycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1953

Okładka: twarda

format: A5

liczba stron: 228

Streszczenie
W książce, w części pierwszej przedstawiono doświadczalne badania kwantowych fluktacji światła metodą wizualną.

Druga część poświecona jest zjawiskom interferencyjnym.

W części trzeciej rozpatrywane są właściwości światła emitowanego przez środowisko pochłaniające.

Berson L.: Zarys fizyki lamp elektrycznych, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1953

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 245

Streszczenie
W książce zawarto podstawowe wiadomości o promieniowaniu i świetle, fizyce widzenia i zasadniczych wielkościach techniki świetlnej.

Omówiono szczegółowo wytwarzanie promieniowania, technikę wysokiej próżni oraz właściwości żarówek, lamp wyładowczych i świetlówek.

Praca zbiorowa opracowana przez Komisję Oświetlenia Dziennego Polskiego Komitetu Oświetleniowego pod red. T. Oleszyńskiego: Oświetlenie wnętrz światłem dziennym, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1952

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 127

Spis treści (pdf)

Streszczenie
W książce omówiono zagadnienia:
 • zmienności światła dziennego o jego penetrację przez otwory świetlne do wnętrz,
 • sposoby przenikania światła dziennego do wnętrz.

Mazur M.: Oświetlenie elektryczne, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1950

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 147

Streszczenie
W książce zawarto podstawowe wiadomości z techniki świetlnej i podstawy teoretyczne, wielkości świetlne i ich jednostki, pomiary, rodzaje lamp i opraw oświetleniowych oraz wytyczne projektowania oświetlenia wraz z przykładami liczbowymi.

Baran I: Światło i praca, Wydawnictwa Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, Warszawa 1950

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 150

Spis treści (pdf)

Streszczenie
Przedstawiono historię źródeł światła począwszy od ogniska, świecy, lampy naftowej po żarówkę i świetlówkę.

Żenczykowski W.: Oświetlenie budynków światłem dziennym, Warszawskie Towarzystwo Politechniczne, Warszawa 1935

Okładka: miękka

Format:

Liczba stron: 80

Spis treści (pdf)

Streszczenie
Opracowanie dotyczy wyłącznie oświetlenia naturalnego i ma na celu przedstawienie ogólnych zasad obliczania otworów świetlnych w zależności od potrzebnego oświetlenia powierzchni.