Od 2008 r. KSK jest organizowane wspólnie z konferencją POOMT

Referaty zostały opublikowane w punktowanych Zeszytach Naukowych Instytutu Elektrotechniki

Z zawartością (spisem treści) czasopism: „Prace Instytutu Elektrotechniki” można zapoznać sięna stronie internetowej

http://www.epnp.pl/uczelnia/instytut_elektroniki_w_warszawie

VII Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne, KSK’ 2005, „Fizyka barwy i kolorymetria stosowana”, Kielce – Ameliówka 8-10 czerwca 2005 r.

Okładka: miękka

 liczba stron: 124

 Spis treści /referaty/ (pdf)

VI Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne, KSK’ 2003, „Barwa – ważenie i pomiar”, Białystok – Białowieża 4-6 czerwca 2003 r.

Okładka: miękka

 liczba stron: 196

 Spis treści /referaty/ (pdf)

V Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne, KSK’ 2001, „xxx”, Szczyrk 9-11 maja 2001 r.

 Okładka: miękka

 liczba stron: brak danych

IV Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne, KSK’ 2000, „Kolorymetria, kolory, wzorce i niepewności”, Ciechocinek 10-12 maja 2000 r.

Okładka: miękka

 liczba stron: 183

 Spis treści /referaty/ (pdf)

III Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne, KSK’ 98, „Wzorce i metody badań w kolorymetrii”, Spała 9-11 września 1998 r.

Okładka: miękka

 liczba stron: 183

 Spis treści /referaty/ (pdf)

II Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne, KSK’ 97, „Praktyczne zastosowania pomiarów barwy”, Łódź 17-19 września 1997 r.

Okładka: miękka

 liczba stron: 194

 Spis treści /referaty/ (pdf)

I Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne, KSK’ 96, „Współczesne problemy pomiarów barwy”, Łódź 23-24 maja 1996 r.

Okładka: miękka

 Liczba stron: 144

 Spis treści /referaty/ (pdf)