Literatura związana z TECHNIKĄ ŚWIETLNĄ


Konferencja Oświetleniowa Krajów Grupy Wyszehradskiej (LUMEN V4)

 

Przedstawiam materiały z sympozjum w porządku chronologicznym

 (od "najmłodszych" do "najstarszych")

 

     

LUMEN V4, 8-10.10.2014 r. Wyszehrad, Węgry

 

 

 

 Spis treści /referaty/ (pdf) 

 

 

 

  

 

 

     

LUMEN V4, 26-28.09.2012 Bratislava, Slovakia

 

 

 Spis treści /referaty/ (pdf)