Materiały do zajęć


Informacje dotyczące przedmiotu: Sieci i instalacje oświetleniowe - laboratorium

 

 

  Program zajęć


  Zajęcia   1. Podział na grupy laboratoryjne, zapoznanie z Regulaminem Laboratorium
  Zajęcia   2. Ćwiczenie nr 2. Wyznaczanie charakterystyk elektrycznych i świetlnych źródeł światła
  Zajęcia   3. Ćwiczenie nr 2. Badanie układów pracy źródeł światła
  Zajęcia   4. Ćwiczenie nr 3. Regulacja strumienia świetlnego świetlówek przy stałej częstotliwości napięcia zasilającego
  Zajęcia   5. Ćwiczenie nr 4. Pomiar współczynników tętnienia światła
  Zajęcia   6. Ćwiczenie nr 5. Pomiary charakterystyk świetlnych źródeł światła zasilanych napięciem o podwyższonej częstotliwości
  Zajęcia   7. Ćwiczenie nr 6. Badanie asymetrii obciążenia w trójfazowych obwodach oświetleniowych
  Zajęcia   8. Ćwiczenie nr 7. Pomiary zawartości wyższych harmonicznych w obwodach lamp
  Zajęcia   9. Ćwiczenie nr 8. Sterowanie oświetleniem ulicznym z wykorzystaniem sterownika PLC
  Zajęcia 10. Termin rezerwowy

   

Warunki zaliczenia


punktor

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

punktor

Z każdego ćwiczenia studenci wykonują sprawozdanie

punktor

Sprawozdania powinny być oddane w ciągu 2 tygodni od zakończenia na zajęciach danego ćwiczenia

punktor

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń objętych programem i zdanie  wszystkich kolokwiów

 

 

  Pliki do pobrania


punktor

Strona tytułowa do sprawozdania (doc)

 

  Literatura


punktor

Zbigniew Gabryjelski, Zbigniew Kowalski: Sieci i urządzenia oświetleniowe - zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1997 /spis treści (pdf)/