Wstęp do informatyki - laboratorium


 

 

    Informacje dotyczące przedmiotu

            Forma zajęć: laboratorium komputerowe

            Wymiar: 30 godz./sem.  (2 godz./tyg.)

            Forma zaliczenia: kolokwium po każdym skończonym bloku tematycznym

            Ogólny zakres materiału: Word, Excel, PowerPoint, Matlab

 

    Materiały pomocnicze do zajęć

            Edytor tekstu MS Word:

                        ·  Informacje ogólne (pdf)

                        ·  Zasady tworzenia tekstów (pdf)

                        ·  Ćwiczenia nr 1 - 14 (pdf)

                        ·  Ćwiczenia nr I - XV (pdf)

 

            Arkusz kalkulacyjny MS Excel:

                        ·  Informacje ogólne (pdf)

                        ·  Ćwiczenia nr 1 - 18 (pdf)