Krótka charakterystyka tematu pracy dyplomowej


Temat: Niewłaściwe oświetlenie jako czynnik zagrożenia w środowisku pracy

 

Niewłaściwe oświetlenie może być czynnikiem sprzyjającym zmęczeniu wzroku, pojawieniu się lub pogłębieniu wad wzroku, a także być przyczyną wypadków. Nieodpowiednie oświetlenie może utrudniać dostrzeżenie zagrożenia. Do czynników wpływających na ten stan rzeczy zalicza się: