Krótka charakterystyka tematu pracy dyplomowej


Temat: Zagrożenia termiczne związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych emitujących promieniowanie optyczne

 

Większość źródeł światła może być źródłem zagrożeń termicznych. Wynika to z faktu, że podczas swojej pracy nagrzewają często do wysokiej temperatury. Oczywiście temperatura jaką osiąga źródło światła jak i oprawa oświetleniowa w której jest ono zainstalowane, w sposób istotny zależeć będzie od rodzaju lampy, jego mocy oraz usytuowania. Dotknięcie czy to lampy, czy to oprawy oświetleniowej może grozić poparzeniem. W warunkach normalnej pracy źródło światła emituje światło, dzięki czemu łatwo można ochronić się przed ewentualnym zagrożeniem, natomiast po wyłączeniu lampy (z powodu bezwładności termicznej) źródło światła jak i elementy oprawy oświetleniowej nadal mogą mieć wysoką temperaturę. W tym stanie urządzenie stwarza największe zagrożenie. Problem temperatury jest szczególnie istotny w przypadku lamp żarowych. Promienniki podczerwieni emitują głównie promieniowanie z zakresu IR-A. Promieniowanie widzialne ma tutaj znaczenie drugorzędne. Promienniki podczerwieni stosowane są w przemyśle spożywczym, w medycynie (do zabiegów terapeutycznych), w hodowli zwierząt, w farbiarniach oraz lakierniach (do skracania procesów suszenia).  Celem pracy będzie zarejestrowanie rozkładu temperatury na powierzchni wybranych źródeł światła oraz opraw oświetleniowych (podczas normalnej ich pracy oraz po ich wyłączeniu).