Krótka charakterystyka tematu pracy dyplomowej


Temat: Zagrożenia związane z oświetleniem powierzchni kierunkowo odbijających światło

 

Niewłaściwe oświetlenie powierzchni z elementami połyskliwymi (kierunkowo obijającymi światło) będzie źródłem olśnienia odbiciowego. Na połyskliwych powierzchniach roboczych pojawiać się będą duże ciemne pola z bardzo jasnymi obszarami źródła światła. Taka sytuacja znacznie pogorszy warunki widzenia i może spowodować nie tylko zmęczenie wzroku ale zagrożenia wypadkowe pracowników.