Krótka charakterystyka tematu pracy dyplomowej


Temat: Biologiczne działanie na organizm człowieka nielaserowego promieniowania optycznego

 

Nielaserowe promieniowanie optyczne jest ważnym czynnikiem środowiska niezbędnym do prawidłowego rozwoju i działalności człowieka. Zarówno jego nadmiar jak i niedobór spowoduje wiele niepożądanych skutków biologicznych. Parametry promieniowania optycznego można podzielić na te które określają intensywność promieniowania oraz te, które służą do określenia zagrożenia zdrowia człowieka. Do parametrów określających intensywność promieniowania zalicza się:

Przy ocenie wpływu promieniowania na zdrowie człowieka operuje się następującymi wielkościami:

 

Biologiczne działanie może wywołać wyłącznie promieniowanie pochłonięte. Promieniowanie optyczne może wywołać w tkankach biologicznych dwa rodzaje reakcji: fotochemiczną oraz biologiczną.