Krótka charakterystyka tematu pracy dyplomowej


Temat: Korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem oświetlenia energooszczędnego

 

W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej oraz trwającym kryzysem pojawiła się tendencja ograniczania zużycia energii elektrycznej na oświetlenie. W racjonalizacji zużycia energii elektrycznej na oświetlenie nie ma nic złego pod warunkiem, że odbywa się to bez uszczerbku dla ilościowych i jakościowych cech oświetlenia. Na koszty eksploatacyjne instalacji oświetleniowej mają wpływ: rodzaj źródła światła, rodzaj zastosowanego układu zapłonowo-stabilizacyjnego oraz właściwości opraw oświetleniowych. Nie bez znaczenia pozostają także wprowadzone uregulowania prawne, które w nadchodzących latach mają wyeliminować możliwość korzystania z energochłonnych źródeł światła. Powszechne stosowanie energooszczędnych źródeł światła współpracujących z układami elektronicznych ma swoje dobre i złe strony. Do pozytywnych aspektów należy zaliczyć m.in. zwiększoną żywotność źródeł światła, mniejsze straty które przekładają się na wzrost skuteczności świetlnej – parametru informującego o energooszczędności. Natomiast wadami tych rozwiązań są m.in. zależność trwałości od liczby załączeń w ciągu doby (elektronika bowiem „nie lubi” częstych załączeń), niski współczynnik mocy, duże odkształcenie pobieranego prądu z sieci.