Krótka charakterystyka tematu pracy dyplomowej


Temat: Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania elektrycznych źródeł światła powodujących zniekształcenie kolorymetryczne

 

Stosowanie elektrycznych źródeł światła (głównie lamp wyładowczych oraz diod elektroluminescencyjnych) wiąże się ze zmianą właściwości oddawania barw oświetlanych przedmiotów. W praktyce stosowane są źródła światła o rozmaitej barwie (rozmaitym rozkładzie widmowym promieniowania), wobec czego właściwości fizyczne tych lamp będą wpływały na nasze wrażenie barwy oświetlanych przedmiotów, produktów. Barwy przedmiotów zależą nie tylko od kolorystyki  tych przedmiotów lecz także od światła jakim są one oświetlone. Przykładem mogą być wysokoprężne lampy sodowe (powszechnie stosowane w oświetleniu drogowym), które zmieniają (zniekształcają) m.in. barwy roślin, twarzy ludzkich powodując wrażenie nienaturalnej zmiany koloru. Zmianę chromatyczności przedmiotów widzianych raz np. przy świetle dziennym a następnie przy oświetleniu ich sztucznym źródłem światła  nazywa się zniekształceniem kolorymetrycznym. Temat pracy związany jest z analizą wpływu zastosowanego źródła światła na m.in. wygląd barwnych produktów żywnościowych, wyrobów jubilerskich. Dobór odpowiedniego źródła światła do oświetlania produktów, może być decydującym czynnikiem wpływającym na to czy znajdzie się na nie nabywca w sklepie.