Materiały dla dyplomantów


 

    Formularz wyboru tematu pracy dyplomowej (doc)

    Wskazówki dot. pisania pracy dyplomowej (pdf)

    Pozyskiwanie materiałów do pracy dyplomowej

    Porady językowe

    Szablon strony tytułowej pracy dyplomowej (doc)

    Zasady dyplomowania na Wydziale W2

    Formalności które musi dopełnić Dyplomant przed egzaminem dyplomowym

    Przebieg egzaminu dyplomowego

    Ocena na dyplomie

    Wypromowani dyplomanci