Literatura związana z TECHNIKĄ ŚWIETLNĄ


Materiały z wybranych konferencji, sympozjów

 

 

 

 Nazwa konferencji/sympozjum

 
     

 Europejska Konferencja Oświetleniowa LUX EUROPA  
     

 Krajowa Konferencja Oświetleniowa (KKO)  
     

 Konferencja Promieniowanie Optyczne Oddziaływanie, Metrologia, Technologie (POOMT)  
     

 Konferencja Oświetleniowa Krajów Grupy Wyszehradskiej LUMEN V4  
     

 Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne (KSK)  
     

 Oświetlenie w transporcie  
     

 Sympozjum naukowe ELEKTROTECHNIKA