Ogłoszenia dla studentów


 

Godziny przyjęć w roku ak. 2018/2019

w okresie zimowej sesji egzaminacyjnej


  Obowiązuje od 28.10.2019 do 10.02.2019

29 stycznia 2019 r. (tj. wtorek),    godz. 14:30 - 17:30

31 stycznia 2019 r. (tj. czwartek), godz. 08:15 - 09:15

5 lutego 2019 r.      (tj. wtorek),    godz. 15:00 - 17:00

7 lutego 2019 r.     (tj. czwartek),  godz. 08:15 - 09:15

 

Dot. Dyplomantów
Prace dyplomowe (do sprawdzenia) proszę dostarczać w wersji papierowej