Propozycje tematów prac dyplomowych w roku 2010


 Tematy prac dyplomowych na rok ak. 2010/2011 dla kierunku ELEKTROTECHNIKA

   Prace magisterskie


lp.

Temat

status

1. Badania porównawcze zamienników tradycyjnych żarówek (The main characteristics and development trends of electric light sources)  - opiekun pracy Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 02.07.2012 r.)

2.

Badanie właściwości i układów pracy wybranych źródeł światła (Investigation of chosen light sources features and circuits)  - opiekun pracy Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 30.03.2012 r.)

3.

Główne właściwości i tendencje rozwojowe elektrycznych źródeł światła (The main characteristics and development trends of electric light sources)  - opiekun pracy Przemysław Tabaka

4.

Korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem oświetlenia energooszczędnego (Adwantages and hazards related to putting energy saving lighting inplement)  - opiekun pracy  Przemysław Tabaka

5. Rozwiązania konstrukcyjne reflektorów, lamp sygnałowych oraz źródeł światła w pojazdach samochodowych (Design solutions for headlamps, signal lamps and light sources for motor vehicles)  - opiekun pracy  Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 30.03.2012 r.)
6. Wpływ układów stabilizacyjno-zapłonowych lamp wyładowczych na sieć zasilającą (Influence of fluorescent lamps electronic ballast on the network)  - opiekun pracy Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 30.03.2012 r.)
7. Właściwości barwowe elektrycznych źródeł światła - opiekun pracy  Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 30.03.2012 r.)

 

 Prace inżynierskie


lp.

Temat

status

1. Analiza pracy układów stabilizacyjno-zapłonowych lamp fluorescencyjnych (Fluorescent lamps ballast circuit work operation analisys) - opiekun pracy Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 15.02.2011 r.)

2. Pulsowanie strumienia świetlnego lamp wyładowczych i sposoby jego ograniczania  (Lighting flux pulsation and ways its limitation) - opiekun pracy Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 15.02.2011 r.)

3. Wpływ kierunku oświetlania powierzchni odbijających światło na ich właściwości światłotechniczne   (Influence of light reflecting surfaces illumination direct on the shape their intensity distribution) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

 

Objaśnienia

   - temat wolny           - temat zarezerwowany przez studenta           - temat zrealizowany