Propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych w roku 2011


 dla kierunku ELEKTROTECHNIKA

   Prace inżynierskie


lp.

Temat

status

1. Analiza porównawcza parametrów elektrycznych zamienników tradycyjnych żarówek przystosowanych do ściemniania (Comparative analysis of electric parameters of traditional incandescent lamp substitutes suitable for dimming) - opiekun pracy Przemysław Tabaka /Egzamin dyplomowy odbył się 15.02.2013 r./

2.

Analiza porównawcza parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych zamienników tradycyjnych żarówek przystosowanych do ściemniania   (Comparative studies of photometric and colorimetric parameters of traditional incandescent lamp substitutes suitable for dimming) - opiekun pracy Przemysław Tabaka /Egzamin dyplomowy odbył się 22.01.2013 r./

3.

Wzorce stosowane w pomiarach fotometrycznych   (Patterns used in photometric measurement) - opiekun pracy Przemysław Tabaka /Egzamin dyplomowy odbył się 22.01.2013 r./

4.

Opracowanie strony internetowej Polskiego Komitetu Oświetleniowego   (Desing of the Polish Committee of Illumination website) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

  

Objaśnienia

   - temat wolny           - temat zarezerwowany przez studenta           - temat zrealizowany       - temat nieaktualny