Propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych w roku 2015


 dla kierunku ELEKTROTECHNIKA

/aktualizacja: 11.05.2015/

   Prace inżynierskie


lp.

Temat

status

1. Projekt oświetlenia pomieszczenia o niskiej temperaturze (Room lightning design with low temperature) - opiekun pracy Przemysław Tabaka  /temat zaproponowany przez studenta/

2.

Lampy wyładowcze w samochodowej technice świetlnej (Discharge lamps in automotive lighting technology) - opiekun pracy Przemysław Tabaka  /temat zaproponowany przez studenta/

3.

Projekt modernizacji oświetlenia wybranych ulic na terenie Łodzi  (Project of the modernization of lighting selected street in Lodz) - opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/

4.

Projekt oświetlenia awaryjnego oraz instalacji sygnalizacji pożaru z wykorzystaniem czujników optycznych (Design of emergency lighting and the installation of fire alarm system using optical sensors) - opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/

5. Projekt nowoczesnego i wydajnego oświetlenia wnętrza wybranego obiektu handlowego (Design of modern and efficient interior lighting of selected commercial facility) - opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/

6.

Analiza czynników wpływających na tętnienie światła wybranych lamp dedykowanych do celów oświetleniowych (Analysis of factors affecting on light ripple of selected lamps dedicated for lighting) - opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/

7. Weryfikacja wybranych parametrów podawanych przez producentów (dystrybutorów) źródeł LED (Verification of selected parameters provided by manufacturers (distributors) of LED sources) - opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/
     

  

dla kierunku ELEKTROTECHNIKA

   Prace magisterskie


lp.

Temat

status

1. Wpływ temperatury otoczenia na parametry fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne lamp fluorescencyjnych (Influence of ambient temperature on photometric, colorimetric and electrical parameters of fluorescent lamps) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

  

 

dla kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

/aktualizacja: 11.05.2015/

   Prace inżynierskie


lp.

Temat

status

1. Wymagania stawiane przyrządom pomiarowym podczas pomiarów parametrów oświetlenia we wnętrzach (Requirements for measuring instruments during measurement of lightning in the interiors) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

  

 

Objaśnienia

   - temat wolny           - temat zarezerwowany przez studenta           - temat zrealizowany       - temat nieaktualny