Propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych w roku 2012


aktualizacja: 23 marca 2013 r.

 

dla kierunku ELEKTROTECHNIKA

   Prace inżynierskie


lp.

Temat

status

1. Kierunki rozwoju elektrycznych źródeł światła w oświetleniu drogowym (Directions of development of electrical light sources in road lightning) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

2.

Praca źródeł LED w warunkach zmiennej temperatury otoczenia  (Performance of LED lightning in variable ambient temperature) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

3.

Źródła światła stosowane w oświetleniu awaryjnym  (Light sources used in emergency lightning) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

4.

Zmiana właściwości barwowych podczas "rozruchu" lamp wyładowczych (Changes of colour properties at the start of discharge lamps) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

5.

Efektywność energetyczna wybranych elektrycznych źródeł światła w warunkach zmiennej temperatury (Energy effectiveness of selected electrical light sources in variable temperature) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

6.

Projekt i wykonanie przyrządu do pomiaru natężenia oświetlenia (Design and preparation of a device measuring intensity of light) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

 

Prace magisterskie


lp.

Temat

status

1. Półprzewodnikowe źródła światła w samochodowej technice świetlnej (Semiconductor light sources in automotive lightning technology)  - opiekun pracy Przemysław Tabaka

2.

Pomiary parametrów elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych wybranych źródeł LED (Measurements of electrical, photometric and colorimetric parameters of selected LED light sources) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

3.

Wpływ temperatury otoczenia na parametry elektryczne, fotometryczne i kolorymetryczne niskoprężnych lamp fluorescencyjnych (Influence of ambient temperature on electrical, photometric and colorimetric parameters of low-pressure fluorescent lamps) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

 

 dla kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

   Prace inżynierskie


lp.

Temat

status

1. Niewłaściwe oświetlenie jako czynnik zagrożenia w środowisku pracy (Inappropriate lighting as a hazard factor at a workplace)  - opiekun pracy Przemysław Tabaka

2.

Rodzaje zagrożeń związanych z promieniowaniem optycznym (Types of hazards related to optical radiation) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

3.

Zagrożenia wynikające ze stosowania zamienników lamp żarowych w samochodowej technice świetlnej (Hazards related to using substitutes of incandescent lamps in automotive lighting technology) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

4. Zagrożenia wynikające z zastępowania tradycyjnych żarówek energooszczędnymi zamiennikami (Hazards ensuing from replacing traditional incandescent lamps with energy-efficient substitutes) - opiekun pracy Przemysław Tabaka
5. Barwy w służbie bezpieczeństwa pracy (Colors in the service of work safety) - opiekun pracy Przemysław Tabaka
6. Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania elektrycznych źródeł światła powodujących zniekształcenie kolorymetryczne (Benefits and hazards of using electrical light sources causing colorimetric distortion) - opiekun pracy Przemysław Tabaka
7. Barwy stosowane w oświetleniu sygnalizacyjnym i ich wpływ na bezpieczeństwo pracy (Colors used in signalization lighting and their influence on work safety) - opiekun pracy Przemysław Tabaka
8. Wpływ barwy na samopoczucie pracownika, organizację i warunki bhp (Influence of color on staff’s mood, organization and occupational safety and health conditions) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

9.

Zasady bezpiecznej pracy z promieniowaniem laserowym (Conditions of safe work with laser radiation) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

10. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach a przepisy BHP (Lighting of indoor work places vs healt and safety regulations) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

  

Objaśnienia

   - temat wolny           - temat zarezerwowany przez studenta           - temat zrealizowany