Literatura związana z TECHNIKĄ ŚWIETLNĄ


Regulaminy homologacyjne EKG ONZ związane z oświetleniem pojazdów drogowych

 

 

   

Regulaminy dot. urządzeń oświetleniowych

 
       
   

Regulaminy dot. reflektorów samochodowych

    (Obowiązujące nr Regulaminów: 5, 19, 31, 98, 112, 113, 119, 123)

    (Wycofane nr Regulaminów: 1, 8, 20, 56, 57, 72, 76, 82)

 
       
   

Regulaminy dot. lamp sygnałowych

   (Nr Regulaminów: 6, 7, 23, 38, 50, 77, 87, 91)

 
       
   

Regulaminy dot. urządzeń odblaskowych

   (Nr Regulaminów: 3, 27, 69, 70, 104)

 
       
   

Regulaminy dot. świateł rozpoznawczych

   (Nr Regulaminów: 4, 65, 121)

 
       
   

Regulaminy dot. rozmieszczenia urządzeń świetlnych na pojeździe

   (Nr Regulaminów: 48, 53, 74, 86)

 
       
       
   

Regulaminy dot. samochodowych źródeł światła

 
       (Nr Regulaminów: 37, 99)  
       

 

Pełna lista opublikowanych tekstów Regulaminów

Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)

 dostępna jest na stronie internetowej pod adresem

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs1-20.html