Wypromowani dyplomanci


 

 

Autor Tytuł pracy   Kierunek   Rodzaj pracy   Data złożenia
      Elektrotechnika    

2016 r.

                   
  Maciej Krztuk   Oświetlenie pojazdów uprzywilejowanych oraz tych w stosunku do których należy zachować szczególną ostrożność   Elektrotechnika   inżynierska  

kwiecień

2016 r.

                   
  Sebastian Polka   Kierunki rozwoju elektrycznych źródeł światła w oświetleniu drogowym   Elektrotechnika   inżynierska  

luty

2016 r.

                   
  Tomasz Rajpold   Analiza czynników wpływających na tętnienie światła wybranych lamp dedykowanych do celów oświetleniowych   Elektrotechnika   magisterska  

luty

2016 r.

                   
  Wioleta Rogozińska   Projekt iluminacji elewacji wybranego obiektu architektonicznego na terania miasta Łodzi   Elektrotechnika   inżynierska  

grudzień

2015 r.

                   
  Tomasz Kurcaba   Efektywność energetyczna w gospodarstwie domowym - przykłady rozwiązań w kraju i na świecie   Elektrotechnika   magisterska  

wrzesień

2015 r.

                   
  Kamil Rybiński   Półprzewodnikowe źródła światła w samochodowej technice świetlnej   Elektrotechnika   magisterska  

wrzesień

2015 r.

                   
  Katarzyna Gnatkowska   Projekt oświetlania elektrycznego pomieszczeń biurowych   Elektrotechnika   inżynierska  

kwiecień

2015 r.

                   
  Anna Jaszczak   Barwy w służbie bezpieczeństwa pracy   Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy   inżynierska  

marzec

2015 r.

                   
  Kamil Gazda   Korzyści i zagrożenia związane z oddziaływaniem promieniowania optycznego na skórę człowieka   Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy   inżynierska  

luty

2015 r.

                   
  Piotr Kobus   Przyczyny długiej stabilizacji strumienia świetlnego energooszczędnych zamienników tradycyjnych żarówek   Elektrotechnika   inżynierska  

wrzesień

2014 r.

                   
  Marcin Cygan   Pomiary parametrów elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych wybranych źródeł LED   Elektrotechnika   magisterska  

wrzesień

2014 r.

                   
  Piotr Kacperczyk   Realizacja modernizacji oświetlenia elektrycznego z wykorzystaniem energooszczędnych technologii   Elektrotechnika   inżynierska  

wrzesień

2014 r.

                   
  Justyna Malec   Wpływ barwy na samopoczucie pracownika, organizację i warunki bhp  

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

 

inżynierska

 

wrzesień

2014 r.

                   
  Joanna Janicka Korzyści i zagrożenia związane z eksploatacją półprzewodnikowych źródeł światła  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

czerwiec

2014 r.

                   
  Jarosław Szymański Realizacja oświetlenia elektrycznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem  

Elektrotechnika

 

inżynierska

 

czerwiec

2014 r.

                   
  Gracjana Kornacka Barwy stosowane w oświetleniu sygnalizacyjnym i ich wpływ na bezpieczeństwo pracy  

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

 

inżynierska

 

czerwiec

2014 r.

                   
  Katarzyna Paszewska Analiza porównawcza parametrów elektrycznych i świetlnych źródeł światła do celów oświetleniowych  

Elektrotechnika

 

inżynierska

 

 luty

2014 r.

                   
  Emil Snużka Zasady bezpiecznej pracy z promieniowaniem laserowym  

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

 

inżynierska

 

 luty

2014 r.

                   
  Justyna Witczak Rodzaje zagrożeń związanych z promieniowaniem optycznym  

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

 

inżynierska

 

 luty

2014 r.

                 
  Katarzyna Jedynak Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach a przepisy BHP  

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

 

inżynierska

 

 styczeń

2014 r.

                   
  Kinga Celińska Zagrożenia wynikające z zastępowania tradycyjnych żarówek energooszczędnymi zamiennikami  

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

 

inżynierska

 

 styczeń

2014 r.

                   
  Joanna Janicka Analiza porównawcza parametrów elektrycznych zamienników tradycyjnych żarówek przystosowanych do ściemniania  

Elektrotechnika

 

inżynierska

 

 styczeń

2013 r.

                   
  Joanna Wąs Badania porównawcze parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych zamienników tradycyjnych żarówek przystosowanych do ściemniania  

Elektrotechnika

 

inżynierska

 

 styczeń

2013 r.

               
  Mateusz Krzyżański Wzorce stosowane w pomiarach fotometrycznych  

Elektrotechnika

 

inżynierska

 

 grudzień

2012 r.

                   
  Marcin Andrzejczak Badania porównawcze zamienników tradycyjnych żarówek  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 czerwiec

2012 r.

               
  Damian Paprzycki Przegląd sposobów określania właściwości refleksyjnych materiałów stosowanych w sprzęcie oświetleniowym  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 czerwiec

2012 r.

               
  Kamil Sterczewski Badanie właściwości barwowych elektrycznych źródeł światła  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 marzec

2012 r.

               
  Piotr Papierski Wpływ układów stabilizacyjno-zapłonowych lamp wyładowczych na sieć zasilającą  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 marzec

2012 r.

               
  Michał Kocik Badanie właściwości układów pracy wybranych źródeł światła  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 marzec

2012 r.

               
  Michał Guzenda Rozwiązania konstrukcyjne reflektorów, lamp sygnałowych oraz źródeł światła w pojazdach samochodowych  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 marzec

2012 r.

                   
  Radosław Barański Pulsowanie strumienia świetlnego lamp wyładowczych i sposoby jego ograniczania  

Elektrotechnika

 

inżynierska

 

 luty

2011 r.

                   
  Piotr Pluciński Analiza pracy układów stabilizacyjno-zapłonowych lamp fluorescencyjnych  

Elektrotechnika

 

inżynierska

 

 luty

2011 r.

                   
  Tomasz Knop Porównanie pod kątem efektywności energetycznej właściwości elektrycznych źródeł światła używanych w gospodarstwach domowych  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 grudzień

2010 r.

                   
  Paweł Turaj Pomiary krzywych wskaźnikowych materiałów stosowanych na odbłyśniki w oprawach oświetleniowych  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 lipiec

2010 r.