Publikacje

Tabaka P., Rozga P.

Influence of a Light Source Installed in a Luminaire of Opal Sphere Type on the Effect of Light Pollution.

Energies, 2020, 13(2), 306

Tabaka P., Fryc I.

Analiza wpływy czułosci widmowej luksomierzy na jakosć pomiaru natężenia oświetlenia kreowanego lampami LED.

Pomiary w nauce i technice, Politechnika Opolska 2019, 314-322 – Rozdział w monografii

Fryc. I., Tabaka P.

Konstrukcja stanowiska pomiarowego umożliwiajacego przeprowadzenie badań porównawczych jakości oraz energooszczędności oświetlenia LED.

Pomiary w nauce i technice, Politechnika Opolska 2019, 137-145. Rozdział w monografii

Tabaka P., Fryc I.

Wpływ rozkładu widmowego lamp LED, stosowanych w oświetleniu terenówzewnętrznych, na widzialność gwiazd, hamowanie wydzielania melatoniny oraz efektywność fitochromu.

Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa, 2019, ss. 69–84. Rozdziałw monografii

Tabaka P., Rózga P.

 The light color quality of LEDs operating at winter temperatures.

Photonics Letters of Poland, 2019, 11(4), pp. 112-114

Fryc I, Tabaka P.

Outdoor areas lighting with LEDs – the competition between scotopic efficacy and light pollution.

Photonics Letters of Poland, 2019, 11(3), pp. 75-77

Tabaka P., Fryc I.

Wpływ temperatury barwowej najbliższej standardowych lamp fluorescencyjnych na wartość błędu f1 luksomierzy klasy A.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2018, Nr 59 s.195-198

Sieniawski, M. Dimitrova-Grekow, T. Tabaka, P. Fryc, I.

System monitorowania postawy przyjmowanej przez człowieka podczas siedzenia.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2018, Nr 59 s.179-182

Supronowicz R., Kowalska J., Tabaka P., Qian Ch., Fan J., Fryc I.

Metody prognozowania zmiany położenia punktu chromatyczności światła emitowanego przez źródła LED w trakcie ich eksploatacji.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 59

Rozga, P., Tabaka, P.

Comparative analysis of breakdown spectra registered using optical spectrometry technique in biodegradable ester liquids and mineral oil

2018 IET Science, Measurement and Technology 12(5), pp. 684-690

Tabaka P., Rózga P.

Assessment of methods of marking LED sources with the power of equivalent light bulb.

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 2017, 65(6), pp. 883-890

Fryc I., Tabaka P.

Zanieczyszczenia nocnego nieboskłonu światłem emitowanym przez oprawy oświetlenia zewnętrznego.

Przeglad Elektrotechniczny, 2017, 93(6), pp. 46-49

Tabaka P., Jakubowski P., Fryc I

Analiza wpływu czułości widmowej spektroradiometru na niedokładność pomiarów kolorymetrycznych.

Przeglad Elektrotechniczny, 2017, 93(6), pp. 46-49

Fryc. I., Perkowicz J. K., Tabaka P.

Oświetlenie tuneli drogowych, modelowanie i analiza rodzaju oprawy oświetleniowej na jakość oświetlenia

Monografia, Łódż, 2017

Tabaka P., Fryc I

Wpływ niedopasowania widmowego luksomierzy na dokładność wykonywanych pomiarów natężenia oświetlenia.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2017, Nr 154, s. 221-224

Tabaka P., Fryc I

Landscape lighting as a source of light pollution – The effect of the seasons on this phenomenon.

Proceedings of 2016 IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016

Rozga P., Tabaka P

Spectroscopic measurements of electrical breakdown in various dielectric liquids.

Proceedings of the IEEE International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials 2015 October, pp. 524-527

Tabaka P.

Analysis of properties of lightning-optical equivalents of traditional bulbs for dimming

Light and Engineering 2015, 23(1), pp. 79-86

Tabaka P.

Influence of ambient temperature on colour properties of low-pressure fluorescent lamps

Light and Engineering, 2015, 23(1), pp. 79-86

Tabaka P.

Analysis of electrical parameters of prime set bulb equivalents suitable for dimming – Analiza parametrów elektrycznych zamienników żarówek głównego szeregu przystosowanych do ściemniania

Przeglad Elektrotechniczny, 2015, 91(5), pp. 100-106

Tabaka P.

Impact of selected supplying parameters on electrical, photometrical and colorimetrical properties of integrated, compact fluorescent lamps – Wpływ wybranych parametrów napięcia zasilającego na właściwości elektryczne, fotometryczne i kolorymetryczne zintegrowanych świetlówek kompaktowych

Przeglad Elektrotechniczny, 2015, 91(4), pp. 192-196

Tabaka P.

Analysis of selected factors affecting the flux stabilization of classic light bulb replacements – Analiza wybranych czynników wpływających na stabilizację strumienia świetlnego zamienników klasycznych żarówek

Przeglad Elektrotechniczny, 2015, 91(4), pp. 186-191

Czech, E., Jaroszewicz, Z., Tabaka, P., Fryc, I

Analysis of the impact of spectroradiometer bench on the measurement accuracy of the spectral power distribution of light sources – Analiza dokładności pomiaru, względnego rozkładu egzytancji widmowej źródeł światła, dokonanego przy użyciu spektroradiometru kompaktowego

Przeglad Elektrotechniczny, 2015, 91(4), pp. 171-175

Banaszak A., Tabaka P., Wtorkiewicz J

Analiza wybranych właściwości różnych typów luksomierzy – Analysis of the chosen attributes of different types of luxmeters

Prace Instytutu Elektrotechniki, 2015, Zeszyt 268, s. 83-99

Tabaka P., Fryc I

Wpływ właściwości odbiciowych podłoza na którym zainstalowano oprawę oświetleniową na względną wartość zanieczyszczenia jej otoczenia światłem – THE IMPACT OF GROUND REFLECTANCE ON RELATIVE VALUES OF LIGHT POLLUTION CREATED BY OUTDOOR LAMP

Polish Journal for Sustainable Development. Tom 21(2), 2017. s. 137-144

Tabaka P., Wiśniewski A.

Measurements of electric, photometric and colorimetric parameters of leds using at different ambient temperatures

Light and Engineering, 2014, 22(1), pp. 48-52

Tabaka P.

Consequences of replacing traditional light bulb with its energy saving equivalent – Skutki zastąpienia tradycyjnej żarówki energooszczędnymi zamiennikami

 Przeglad Elektrotechniczny, 2013, 89(8), pp. 30-34

Tabaka P., Wiśniewski A.

Measurement of electric, photometric and colorimetric parameters of LED using in different ambient temperatures

12th European Lighting Conference, SEPTEMBER 17TH-19TH, 2013 KRAKOW, POLAND

Tabaka P.

Wpływ temperatury otoczenia na parametry elektryczne i fotometryczne niskociśnieniowych lamp rtęciowych

XXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa „Technika Świetlna 2012” Warszawa 22-23 listopada 2012

Publikacja została zamieszczona w Przeglądzie Elektrotechnicznym, nr 8/2013 pod tytułem: „Influence of ambient temperature on electrical and photometric parameters of fluorescent lamps”

Tabaka P.

Wpływ temperatury otoczenia na właściwości barwowe niskociśnieniowych lamp rtęciowych

IV Konferencja Oświetleniowa Krajów Grupy Wyszehradzkiej LUMEN V4, Hotel Saffron, Bratislava, Slovakia, 26-28 September 2012

Tabaka P.

Ocena przydatności farby przewidzianej do pomalowania wnętrza kuli Ulbrichta

V Konferencja – Promieniowanie Optyczne, Oddziaływanie, Metrologie, Technologie, Rokosowo k. Leszna 23-25 maja 2012 r.

Publikacja została zamieszczona w Zeszytach Naukowych Instytutu Elektrotechniki, Zeszyt 256, str. 87-100

Tabaka P.

Lampy stosowane w oświetleniu ulicznym ze szczególnym uwzględnieniem źródeł LED

Konferencja – Projektowanie oraz modernizacja infrastruktury oświetleniowej, Rosnówko k. Poznania, 28-29 lutego 2012 r.
str. 15-22

Tekst publikacji został opublikowany w trzech częściach w portalu drogowym www.edroga.pl w dniach 7, 8 i 9 maja 2012 r.

Tabaka P., Derlecki S.

Analysis fo electrical parameters of light source by household and municipal customers

Przegląd Elektrotechniczny nr 1b//2012, str. 207-212

Tabaka P.

Jak wybrać energooszczędny zamiennik tradycyjnej żarówki?

Przegląd Elektrotechniczny nr 12a//2011, str. 88-93

Tabaka P.

Analiza wybranych parametrów zamienników żarówek głównego szeregu

Energooszczędne Innowacyjne Technologie Oświetleniowe, II Konferencja Naukowo-Techniczna, Łódź, 27-28 października 2011

Tabaka P.

Skutki zastąpienia tradycyjnej żarówki energooszczędnymi zamiennikami

Przegląd Elektrotechniczny nr 3a/2012, str. 98-103

Technika świetlna 2011, XX Krajowa Konferencja Oświetleniowa, Warszawa, 20-21 października 2011

Tabaka P.

Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych i świetlnych samochodowych źródeł światła z trzonkiem P14,5s

Seminarium Polsko-Ukraińskie „Problemy Elektroenergetyki”, Łódź 16-17 września 2010 r. str. 317-327

Tabaka P.

Rozwiązania konstrukcyjne reflektorów, lamp sygnałowych oraz źródeł światła w pojazdach samochodowych

Seminarium Polsko-Ukraińskie „Problemy Elektroenergetyki”, Łódź 16-17 czerwca 2010 r. str. 305-316

Tabaka P.

Elektroenergetyka w zadaniach

Podręcznik akademicki przygotowany w ramach projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń (…)”, Łódź, listopad 2009

Tabaka P.

Results of laboratory measurements of index curves

Przegląd Elektrotechniczny nr 8/2008, str. 147-150

Tabaka P.

Zależność bryły fotometrycznej powierzchni odbijającej w sposób kierunkowo-rozproszony od kierunku oświetlania

Przegląd Elektrotechniczny nr 1/2008, str. 16-19

Tabaka P., Wawszczak A.

Modelowanie bryły fotometrycznej światła odbitego

Seminarium Polsko-Ukraińskie „Problemy Elektroenergetyki”, Łódź 11-12 czerwca 2007 r. str. 275-282

Tabaka P.

Wyniki pomiarów bryły fotometrycznej światła odbitego materiałów   odbłyśnikowych

Seminarium Polsko-Ukraińskie „Problemy Elektroenergetyki”, Łódź 11-12 czerwca 2007 r. str. 267-274

Tabaka P.

Przegląd sposobów określania właściwości światłotechnicznych materiałów odbłyśnikowych

Seminarium Polsko-Ukraińskie „Problemy Elektroenergetyki”, Łódź 11-12 czerwca 2007 r. str. 257-265

Tabaka P.

Klasyfikacja odbicia światła od materiałów stosowanych na odbłyśniki

Seminarium Polsko-Ukraińskie „Problemy Elektroenergetyki”, Łódź 11-12 czerwca 2007 r. str. 253-256

Gabryjelski Z., Tabaka P.

Projektowanie oświetlenia drogowego na podstawie normy europejskiej PN-EN 13 201:2005 (U) OŚWIETLENIE DRÓG

Seminarium Polsko-Ukraińskie „Problemy Elektroenergetyki”, Łódź 11-12 czerwca 2007 r.

Tabaka P.

Wpływ kierunku oświetlania powierzchni odbłyśnikowych na bryłę fotometryczną światła odbitego

Nowa Elektrotechnika, kwiecień 2007 nr 4 (32), str. 26-30

Tabaka P.

Wpływ kierunku oświetlania powierzchni na bryłę fotometryczną

Sympozjum naukowe ELEKTROTECHNIKA 2006, Warszawa 12-13 grudnia 2006 r.

Gabryjelski Z., Tabaka P. 

Sposoby i możliwości minimalizacji kosztów instalacji oświetlenia drogowego

Konferencja – OŚWIETLENIE DROGOWE – sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju, Poznań 20-21 czerwca 2006 r.

Gabryjelski Z., Tabaka P.

Stanowisko do wyznaczania bryły fotometrycznej światła odbitego

Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2006, str. 74-75

Tabaka P.

Międzynarodowy system oznaczania przewodów CENELEC

Biuletyn Techniczno -Informacyjny Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP nr 1/2004 (23) str. 8-11

Tabaka P.

Przewody stosowane w oprawach oświetleniowych. Międzynarodowy system oznaczania przewodów CENELEC

Przegląd Elektrotechniczny nr 5/2004, str. 420-423

Tabaka P.

Oświetlenie iluminacyjne wybranego obiektu architektonicznego

Przegląd Elektrotechniczny nr 4/2003, str. 265-268

Tabaka P., Fryc I.

Wpływ rozkładu widmowego lamp LED, stosowanych w oświetleniu terenówzewnętrznych, na widzialność gwiazd, hamowanie wydzielania melatoniny oraz efektywność fitochromu.

Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa, 2019, ss. 69–84. Rozdziałw monografii