Sieci i instalacje oświetleniowe – laboratorium

Program zajęć
 1. Podział na grupy laboratoryjne, zapoznanie z Regulaminem Laboratorium
 2. Ćwiczenie nr 2 – Wyznaczanie charakterystyk elektrycznych i świetlnych źródeł światła
 3. Ćwiczenie nr 2 – Badanie układów pracy źródeł światła
 4. Ćwiczenie nr 3 – Regulacja strumienia świetlnego świetlówek przy stałej częstotliwości napięcia zasilającego
 5. Ćwiczenie nr 4 – Pomiar współczynników tętnienia światła
 6. Ćwiczenie nr 5 – Pomiary charakterystyk świetlnych źródeł światła zasilanych napięciem o podwyższonej częstotliwości
 7. Ćwiczenie nr 6 – Badanie asymetrii obciążenia w trójfazowych obwodach oświetleniowych
 8. Ćwiczenie nr 7 – Pomiary zawartości wyższych harmonicznych w obwodach lamp
 9. Ćwiczenie nr 8 – Sterowanie oświetleniem ulicznym z wykorzystaniem sterownika PLC
 10. Termin rezerwowy
Warunki zaliczenia
 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
 • Z każdego ćwiczenia studenci wykonują sprawozdanie
 • Sprawozdania powinny być oddane w ciągu 2 tygodni od zakończenia na zajęciach danego ćwiczenia
 • Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń objętych programem i zdanie  wszystkich kolokwiów
Literatura
 • Zbigniew Gabryjelski, Zbigniew Kowalski: Sieci i urządzenia oświetleniowe – zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1997 /spis treści (pdf)/

Strona tytułowa do sprawozdania