CZYNNIKI ZAGROŻEŃ - OŚWIETLENIE

 

   Forma przedmiotu

punktor

Wykład - 15 godzin/sem.

                     prowadzący: dr inż. Wiesława Pabjańczyk

punktor

Laboratorium - 15 godzin/sem.

                     prowadzący: dr inż. Przemysław Tabaka dr inż. Przemysław Markiewicz

 

   Forma i warunki zaliczenia

punktor

Wykład - pisemne zaliczenie w formie dwóch sprawdzianów

             

 

punktor

Laboratorium

punktor

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

punktor

Z każdego ćwiczenia studenci wykonują sprawozdanie

punktor

Sprawozdania powinny być oddane nie później niż na następnych zajęciach danego laboratorium

punktor

Z każdego ćwiczenia wystawiana jest ocena, na którą składa się ocena przygotowania studenta do wykonywania ćwiczenia i ocena za sprawozdanie

punktor

Warunkiem przystąpienia do zajęć laboratoryjnych jest zdanie kolokwium sprawdzającego stopień przygotowania do wykonywanego ćwiczenia

punktor

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń objętych programem i zdanie wszystkich kolokwiów

 

   Materiały do zajęć

punktor

Wykład

 

punktor

Laboratorium

 

Strona tytułowa do sprawozdania
  Strona tytułowa (doc)
     
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
  Ćwiczenie nr O1

Pomiar natężenia oświetlenia (pdf)

  Ćwiczenie nr O4

Pomiar strumienia świetlnego (pdf)

  Ćwiczenie nr O9

Wyznaczanie charakterystyk elektrycznych i świetlnych źródeł światła (pdf)

  Ćwiczenie nr O3 Pomiar luminancji (pdf)
  Ćwiczenie nr O5 Pomiar współczynników odbicia i przepuszczania (pdf)
  Ćwiczenie nr O13 Pomiar współczynników tętnienia światła (pdf)

 

   Harmonogram odrabiania ćwiczeń laboratoryjnych

 

Nr spotkania

 Grupa I  Grupa II  Grupa III

1.

Szkolenie BHP, podział na grupy laboratoryjne

Seria I

2.

ćw. nr O1 ćw. nr O4 ćw. nr O9

3.

ćw. nr O9 ćw. nr O1 ćw. nr O4

4.

ćw. nr O4 ćw. nr O9 ćw. nr O1

Seria II

5. ćw. nr  O3 ćw. nr O5 ćw. nr  O13
6. ćw. nr O13 ćw. nr  O3 ćw. nr O5
7. ćw. nr  O5 ćw. nr O13 ćw. nr  O3

8.

Termin odróbkowy

 

Zajęcia prowadzone są w pracowni fotometrycznej, która znajduje się w Instytucie Elektroenergetyki, 3 piętro (p. 305), bud. A11