Niniejsza strona zawiera podstawowe informacje potrzebne podczas realizowania zagadnień związanych m.in. z pomiarami strumienia świetlnego, światłości i luminancji źródeł światła, luminancji i natężenia oświetlenia powierzchni oświetlanych, współczynników odbicia, przepuszczania i pochłaniania materiałów stosowanych w technice świetlnej. Zakres w jakim omówiono poszczególne zagadnienia ograniczono do niezbędnego minimum.

    Materiały zawarte na tej stronie przeznaczone są przede wszystkim dla studentów, którzy na Wydziale Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki PŁ, jako kierunek dyplomowania  wybrali oświetlenie elektryczne.

                                                                                                                    Przemysław Tabaka