-STRONA W TRAKCIE BUDOWY-

Przemysław Tabaka
Politechnika Łódzka, Instytut ElektroenergetykiWykłady z przedmiotu:  OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
      

Spis treści:

 

Warunki widzenia na drodze

Kategorie komunikacyjne i kategorie oświetlenia

Zasady projektowania oświetlenia drogowego

        Oświetlenie poboczy

        Oświetlenie przejść dla pieszych

        Oświetlenie chodników

        Rozmieszczenie opraw oświetleniowych

        Wysokość zawieszenia opraw

        Usytuowanie opraw w pobliżu urządzeń komunikacyjnych

        Sposoby rozmieszczenia opraw oświetleniowych

Pomiar luminancji

Olśnienie przykre

Określenie danych dotyczących oprawy

Obliczanie oświetlenia drogowego metodą natężenie oświetlenia w punkcie

  Sterowanie oświetleniem ulic

        Systemy sterowania oświetleniem

         Sposoby sterowania oświetleniem w Polsce

        Sposoby sterowania oświetleniem za granicą

Koszty oświetlenia ulic

Stosowanie regulatorów strumienia świetlnego