Przemysław Tabaka
Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki

Wykłady z przedmiotu: SIECI I INSTALACJE OŚWIETLENIOWE

Słowo wstępne

    W niniejszych wykładach zawarte są informacje z wybranych zagadnień dotyczących elektroenergetycznych sieci i instalacji oświetleniowych.
    Z merytorycznego punktu widzenia sieci oświetleniowe są ściśle związane z urządzeniami oświetleniowymi, a przede wszystkim z odbiornikami oświetleniowymi. Związki te znalazły wyraz w tematycznym zakresie wykładów, obejmującym zarówno zagadnienia sieci oświetleniowych, jak i urządzeń oświetleniowych. W szczególności, w kolejności wykładów przedstawione zostały następujące zagadnienia:
 - elektryczne źródła światła,
 - oprawy oświetleniowe,
 - rozwiązania instalacji oświetleniowych w zakładach przemysłowych,
 - rozwiązania sieci oświetlenia zewnętrznego,
 - sterowanie oświetleniem ulic,
 - wymagania dotyczące projektowania oświetlenia ulic,
 - podstawowe metody projektowania oświetlenia zewnętrznego,
 - kompensacja mocy biernej w sieciach oświetleniowych,
 - pulsowanie strumienia świetlnego i sposoby jego ograniczania,
 - lampy wyładowcze jako nieliniowe odbiorniki w sieci oświetleniowej,
 - zasilanie lamp fluorescencyjnych prądem o podwyższonej częstotliwości,
 - wpływ zmiany napięcia zasilającego na pracę odbiorników oświetleniowych.

    Nie wszystkie z wymienionych zagadnień potraktowane zostały jednolicie. Te które są dostatecznie szeroko opisane w dostępnej literaturze technicznej ujęte zostały skrótowo, natomiast pozostałe zagadnienia opracowane są bardziej wyczerpująco. Przy ich opracowaniu autorzy w dużym stopniu wykorzystali prace własne i współpracowników zatrudnionych w Instytucie Elektroenergetyki PŁ.
    Niniejsze wykłady przeznaczone są przede wszystkim dla studentów specjalności Elektroenergetyka Przemysłowa i Oświetleniowa oraz Elektroenergetyka na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki PŁ. Zapewne będą pomocne również studentom specjalności Sieci i Systemy Elektroenergetyczne na tym Wydziale. Mamy nadzieję, że z materiałów zawartych w tych wykładach skorzystają również studenci podobnych i innych uczelni technicznych, w tym studenci specjalizujący się w dziedzinie techniki świetlnej i sieci elektroenergetycznych. Informacje podane w wykładach mogą być również użyteczne dla inżynierów elektryków zatrudnionych w zakładach przemysłowych, biurach projektowych i firmach instalacyjnych.
    Będziemy wdzięczni za uwagi dotyczące merytorycznych treści wykładów i za propozycje redakcyjne.


Spis treści:

 1. ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA   (PDF )
 2. OPRAWY OŚWIETLENIOWE
 3. ROZWIĄZANIA INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH   (PDF )
 4. ROZWIĄZANIA SIECI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
 5. STEROWANIE OŚWIETLENIEM ULIC
 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA ULIC
 7. PODSTAWOWE METODY PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
 8. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W SIECIACH OŚWIETLENIOWYCH   (PDF )
 9. PULSOWANIE STRUMIENIA ŚWIETLNEGO I SPOSOBY JEGO OGRANICZANIA   (PDF )
10. LAMPY WYŁADOWCZE JAKO NIELINIOWE ODBIORNIKI W SIECI OŚWIETLENIOWEJ   (PDF )
11. ZASILANIE LAMP FLUORESCENCYJNYCH PRĄDEM O PODWYŻSZONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI   (PDF )
12. WPŁYW ZMIANY NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO NA PRACĘ ODBIORNIKÓW OŚWIETLENIOWYCH   (PDF )
Filmy do wykładu 9

* Żarówka 40 W, 230 V
* Żarówka 100 W, 230 V
* Żarówka 200 W, 230 V
* Świetlówka zintegrowana 20 W, 230 V
* Świetlówka niezintegrowana 18 W, 230 V
* Świetlówka liniowa 8 W, 230 V
Kontakt

Politechnika Łódzka
Instytut Elektroenergetyki
ul. Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź
dr inż. Przemysław Tabaka - tel.: (0 42) 631 26 10, e-mail: przemyslaw.tabaka@wp.pl