Niniejsza strona zawiera informacje z wybranych zagadnień dotyczących podstaw elektrotechniki. Omówione tutaj zostały podstawowe prawa dotyczące przepływu prądu elektrycznego, metody obliczania obwodów prądu stałego a także prawa przepływu prądu sinusoidalnie zmiennego. Omówiono także obwody trójfazowe.

Oprócz podstaw teoretycznych, poprzedzających dany rozdział zamieszczono rozmaite zadania rachunkowe (stosując zasadę stopniowania poziomu trudności)

Materiały zawarte na tej stronie przeznaczone są przede wszystkim dla studentów pierwszego roku na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektrotechnika  na Wydziale Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki PŁ. Mam nadzieję, że z materiałów zawartych na tej stronie skorzystają również studenci podobnych uczelni technicznych.

                                                                                                                    Autor