.: O G Ł O S Z E N I A    D L A   S T U D E N T Ó W :.

_______________________________________________________________________________________________________

 

26 lutego 2007

Dot. egzaminu z WdE

W drugiej połowie kwietnia planowana jest poprawa egzaminu z przedmiotu Wstęp do Elektrotechniki. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie (na początku kwietnia).

 

Dot. zaliczenia ćwiczeń z WdE dla studentów z byłych grup: 1B1, 1B2, 1B3, 1A2, 1A3, 1A5

2-go kwietnia (tj. poniedziałek) o godz. 17.15  przewiduję zaliczenie z ćwiczeń. Osoby zainteresowane proszę o kontakt (e-mail: przemyslaw.tabaka@wp.pl)

 

Przemysław Tabaka

_______________________________________________________________________________________________________

 

16 stycznia 2007

Dot. studentów z grup: 1B1, 1B2, 1B3, 1A2, 1A3, 1A5

Podaję godziny przyjęć w okresie sesji głównej i poprawkowej

· 24, 30, 31 stycznia - godz. 11 - 12

· 1, 14 lutego -  godz. 11 - 12

Przemysław Tabaka

_______________________________________________________________________________________________________

11 stycznia 2007

Dot. studentów z grup: 1B1, 1B2, 1B3, 1A2, 1A3, 1A5

Podaję terminy poprawy kolokwium nr 1 oraz kolokwium nr 2

Kolokwium Termin Audytorium
  Kolokwium nr 2 (pierwsza poprawa)

17 stycznia (tj. środa) godz. 18.15

E2
E5
  Kolokwium nr 1 (druga poprawa)

23 stycznia (tj. wtorek) godz. 10.00

E5
  Kolokwium nr 2 (druga poprawa)

23 stycznia (tj. wtorek) godz. 11.05

E5
  Kolokwium popraw. z całości (termin ostatni)

2 lutego   (tj. piątek)   godz. 10.15

E5

 

Proszę zabrać z sobą dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymację studencką, dowód osobisty)

Przemysław Tabaka

_______________________________________________________________________________________________________

8 grudnia 2006

Dot. studentów z grup: 1B1, 1B2, 1B3, 1A2, 1A3, 1A5

Podaję terminy kolokwium nr 2 (Obwody prądu zmiennego)

Grupa Termin Audytorium
1B1

3 stycznia 2007 (tj. środa), godz. 18.15

E1
1B2 E2
1 połowa 1B3 E1
2 połowa 1B3 E2
1A2

 4 stycznia 2007 (tj. czwartek), godz. 18.15

E1

1 połowa 1A5

E1

2 połowa 1A5 E6
1A3 E100

Przemysław Tabaka

_______________________________________________________________________________________________________

7 grudnia 2006

Dot. studentów z kierunku A i B

Podaję terminy egzaminów z przedmiotu WSTĘP DO ELEKTROTECHNIKI

 Lp.

Data

Godzina

Audytorium

Terminy w sesji egzaminacyjnej

Termin 1

 23 stycznia 2007 (tj. wtorek)

12.15 - 14.00

E1
Termin 2

14.15 - 16.00

E1
Termin 3

 26 stycznia 2007 (tj. piątek)

10.15 - 12.00 E1
Termin 4 12.15 - 14.00 E1

Terminy w sesji poprawkowej

Termin 1

 13 lutego 2007 (tj. wtorek)

12.15 - 14.00 E1
Termin 2 14.15 - 16.00 E1

Do egzaminu w sesji egzaminacyjnej można przystąpić tylko jeden raz.

W przypadku uzyskania oceny negatywnej, egzamin można poprawiać dwukrotnie (raz w sesji poprawkowej po semestrze zimowym i raz w sesji po semestrze letnim)

Izabella Mróz-Radłowska

_______________________________________________________________________________________________________

5 grudnia 2006

Dot. studentów z grup: 1B1, 1B2, 1B3, 1A2, 1A3, 1A5

Poprawa kolokwium nr 1 odbędzie się 19 grudnia 2006 (tj. wtorek) o godz. 18.15 w aud. E2

Proszę zabrać z sobą dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymację studencką, dowód osobisty)

Przemysław Tabaka

_______________________________________________________________________________________________________

4 grudnia 2006

Dot. studentów z grup: 1B1, 1B2, 1B3, 1A2, 1A3, 1A5

Dnia 12 grudnia 2006 (tj. wtorek), z powodu wyjazdu na sympozjum naukowe, odwołuję godziny przyjęć.

 

Dot. studentów z grup: 1B2, 1A2, 1A3

Dnia 12 i 13 grudnia 2006 (tj. wtorek i środa) nie odbędą się ćwiczenia ze Wstępu do elektrotechniki. Zajęcia zostaną odrobione w podanych niżej terminach.

Grupa Termin odróbkowy Audytorium
1B2  8 grudnia 2006 (tj. piątek), godz. 8.30 - 10.00 E111
1A2  11 grudnia 2006 (tj. poniedziałek), godz. 8.30 - 10.00 E111
1A3  5 grudnia 2006 (tj. wtorek), godz. 14.15 - 16.00 E111

Przemysław Tabaka

_______________________________________________________________________________________________________

10 listopada 2006

Dot. studentów z grup: 1B1, 1B2, 1B3, 1A2, 1A3, 1A5

Podaję terminy kolokwium nr 1 (Obwody prądu stałego)

Grupa Termin Audytorium Uwagi
1B1

 22 listopada 2006 (tj. środa), godz. 18.15

E2

Wszyscy studenci otrzymają ten sam zestaw zadań (zastaw B)

1B2 E1
1 połowa 1B3 E1
2 połowa 1B3 E2
1A2

23 listopada 2006 (tj. czwartek), godz. 18.15

E1

Wszyscy studenci otrzymają ten sam zestaw zadań (zastaw C)

1 połowa 1A3

 22 listopada 2006 (tj. środa), godz. 16.15

E104

Wszyscy studenci otrzymają ten sam zestaw zadań (zastaw A)

2 połowa 1A3 E105
1 połowa 1A5 E107
2 połowa 1A5 E108

Przemysław Tabaka

_______________________________________________________________________________________________________

6 listopada 2006

Dot. studentów z grup: 1B1, 1B2, 1B3, 1A2, 1A3, 1A5

Dnia 7 listopada 2006 (tj. wtorek), z powodu pilnego wyjazdu, odwołuję godziny przyjęć.

 

Dot. studentów z grupy 1B2

Najbliższe ćwiczenia ze Wstępu do elektrotechniki, dla grupy 1B2, wyjątkowo poprowadzi dr inż. Izabella Mróz-Radłowska

Przemysław Tabaka

_______________________________________________________________________________________________________

26 października 2006

Dot. studentów z grupy 1B2

Przypominam, że we wtorek 31 października ćwiczenia ze Wstępu do elektrotechniki (w godz. 12.15 - 14.00) dla gr. 1B2 zostały odwołane. Na termin odróbkowy proponuję 3 listopada (tj. piątek) godz. 8.15 - 10.15, aud. E111 lub godz. 16.15 - 18.00 aud. E111. Bardzo proszę o ustalenie godziny zajęć i odpowiedź na adres e-mail: przemyslaw.tabaka@wp.pl  najpóźniej do czwartku (2 listopada).

 

Dot. studentów z grupy 1B1

Z powodu ogłoszonych godzin dziekańskich, w czwartek 2 listopada nie odbędą się ćwiczenia ze Wstępu do elektrotechniki w godz. 10.15 - 12.00 dla gr. 1B1

 

Dot. wszystkich studentów

Podaję godziny dziekańskie ustalone przez profesora Andrzeja Materkę:

     -     31 października 2006 r.  (wtorek) od godziny 14:00;

    -    2 listopada 2006 r.  (czwartek) do godziny 12:00 

Przemysław Tabaka

_______________________________________________________________________________________________________

7 października 2006

W najbliższy wtorek (10-go października) wyjątkowo odwołuję godziny przyjęć w godz. 14-15. Wszystkich zainteresowanych na konsultacje zapraszam wcześniej tzn. w godz. 11-12 lub później tzn. w godz. 15-16. Godziny przyjęć 18-19 pozostają bez zmian.

Przemysław Tabaka

_______________________________________________________________________________________________________

6 października 2006

Dot. studentów z grupy 1A3

Najbliższe ćwiczenia audytoryjne dla grupy 1A3 odbywać się będą w aud. E102 (a nie tak jak to jest na planie, w aud. E104)

Przemysław Tabaka

_______________________________________________________________________________________________________

 

3 października 2006

Godziny przyjęć pracowników I15 prowadzących zajęcia ze WSTĘPU DO ELEKTROTECHNIKI

prowadzący konsultacje kontakt
 dr inż. Izabella Mróz-Radłowska  wtorki 11-12, czwartki 11-12  e-mail: izamroz@p.lodz.pl
 dr inż. Katarzyna Bergiel  wtorki 11-12, środy 11-12  e-mail: kbergiel@p.lodz.pl
 mgr inż. Przemysław Tabaka  wtorki 14-15,  18-191),  16-172)  e-mail: przemyslaw.tabaka@wp.pl

1) - w pierwszej połowie semestru;     2) - w drugiej połowie semestru;

_______________________________________________________________________________________________________

26 września 2006

Godziny przyjęć (konsultacje) pracowników Instytutu Elektroenergetyki (I15)  prowadzących zajęcia ze Wstępu do elektrotechniki, podane zostaną w pierwszym tygodniu października.

_______________________________________________________________________________________________________