Wstęp do informatyki – laboratorium

Informacje dotyczące przedmiotu

Forma zajęć: laboratorium komputerowe

Wymiar: 30 godz./sem.  (2 godz./tyg.)

Forma zaliczenia: kolokwium po każdym skończonym bloku tematycznym

Ogólny zakres materiału: Word, Excel, PowerPoint, Matlab