WYNIKI KOLOKWIUM


MIERNICTWO TECHNIKI ŚWIETLNEJ - wykład

studia niestacjonarne I-go stopnia

 

L.p. Nr alb. Ocena
1 17 64 15 R
2 16 19 43 4,0
3 17 21 68 4,0
4 17 21 71 3,5
5 xx xx xx 3,0
6 12 54 67 3,0
7 13 58 49 3,5
8 17 64 21 3,0
9 14 65 02 3,0
10 12 70 48 4,0
11 17 64 24 3,5
12 13 07 04 3,0
13 17 61 76 4,0
14 13 07 06 4,5
15 17 21 82 3,5

R - rozmowa

 

Osoby zainteresowane obejrzeniem swojej pracy

zapraszam w przerwie pomiędzy zajęciami

podczas najbliższego zjazdu (26.04.2015)