WYNIKI KOLOKWIUM


SIECI I INSTALACJE OŚWIETLENIOWE - wykład

studia niestacjonarne I-go stopnia

 

l.p. album ocena
1 17 64 15 3,5
2 17 21 68 3,0
3 17 21 71 4,0
4 xx xx xx R
5 12 54 67 3,5
6 13 58 49 3,0
7 17 64 21 3,0
8 14 65 02 R
9 17 64 24 4,0
10 13 07 04 3,0
11 17 61 76 4,0
12 13 07 06 4,0
13 17 21 82 4,0

R - rozmowa

 

 

Osoby zainteresowane obejrzeniem swojej pracy

zapraszam w przerwie pomiędzy zajęciami

podczas najbliższego zjazdu (26.04.2015)