Poradniki

Przedstawiam Polską literaturę techniczną (poradniki) z zakresu techniki świetlnej w następującym porządku – od „najmłodszej” do „najstarszej”

Technika świetlna ’09 poradnik informator tom 1., praca zbiorowa, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Warszawa 2009

Okładka: miękka

format: B5

liczba stron: 328

ISBN

978-83-910849-5-3

Spis treści (pdf)

Streszczenie
Poradnik zawiera zaktualizowane informacje z zakresu techniki świetlnej. Pierwszy tom ’09 porusza ogólne problemy oświetlenia. Czytelnik znajdzie tutaj informacje nt. promieniowania optycznego i jego wpływu na organizm człowieka, elektrycznych źródeł światła, psychologii widzenia, pomiarów promieniowania optycznego, kolorymetrii oraz opraw oświetleniowych.

Technika świetlna ’98 poradnik informator tom 2., praca zbiorowa, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Warszawa 1998

Okładka: miękka

format: B5

liczba stron: 424

ISBN 83-910849-0-6

Spis treści (pdf)

Streszczenie
W drugim tomie poradnika przedstawiono zagadnienia związane z oświetleniem wnętrz (oświetlenie m.in. biur, banków, szkół, szpitali, obiektów sakralnych, obiektów sportowych, hoteli, restauracji, muzeum) oraz oświetleniem zewnętrznym (oświetlenie dróg, tuneli, terenów przemysłowych, tablic reklamowych a także oświetlenie iluminacyjne). Poruszono także kwestie oświetlenia w technice samochodowej, problemy ekologiczne związane z techniką świetlną, zjawisko tętnienia światła, przyczyny zmiany strumienia świetlnego w czasie.

Na koniec podano informacje dot. m.in. Polskiego Komitetu Oświetleniowego, Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej a także o jednostkach (wydziałach) w naszym kraju, w których realizowane jest nauczenie techniki świetlnej.

Technika świetlna ’98 poradnik informator tom 1., praca zbiorowa, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Warszawa 1998

Okładka: miękka

format: B5

liczba stron: 424

ISBN 83-910849-0-6

Spis treści (pdf)

Streszczenie
W poradniku przedstawiono zarówno konstrukcje i technologie szeroko pojętego sprzętu oświetleniowego jak również teorie dot. tej dziedziny, metody projektowania oraz sposoby racjonalnej eksploatacji.

W poradniku czytelnik znajdzie informacje związane z budową, zasadą działania wybranych elektrycznych źródeł światła.

Technika świetlna ’96 poradnik informator, praca zbiorowa, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Warszawa 1996

Okładka: miękka

format: B5

liczba stron: 902

ISBN 83-85345-03-5

Spis treści (pdf)

Streszczenie
Poradnik zawiera podstawowe informacje o organizacji techniki świetlnej w Polsce i aktualne wiadomości o stanie wiedzy i techniki oświetleniowej w roku 1996.

Poradnik adresowany jest przede wszystkim dla osób, które nie są specjalistami w zakresie techniki świetlnej – potencjalnych klientów zainteresowanych realizacją dobrego, funkcjonalnego, ekonomicznego i ekologicznego oświetlenia.

Technika świetlna poradnik, praca zbiorowa, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1960

Okładka: twarda

format: B5

liczba stron: 902

Spis treści (pdf)

Streszczenie
Poradnik zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu podstaw techniki świetlnej, teorii i produkcji źródeł światła i opraw oświetleniowych, techniki oświetlania, sygnalizacji świetlnej oraz miernictwa oświetleniowego. Jest przeznaczony dla magistrów i inżynierów zatrudnionych w przemyśle oświetleniowym i w biurach projektowych oraz dla użytkowników urządzeń oświetleniowych i studentów szkół technicznych.

Strzyżewski J.: Poradnik konserwatora urządzeń oświetleniowych, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1979

Okładka: twarda

Format: 118×220

Liczba stron: 216

ISBN 83-204-0096-1

Spis treści (pdf)

Streszczenie
Poradnik zawiera praktyczne informacje na temat racjonalnej eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych z uwzględnieniem aspektów kryzysu energetycznego.

Obejmuje zagadnienia związane z oświetleniem wnętrz oraz terenów przemysłowych, w tym także oświetlenie projektorowe w zakresie występującym w przemyśle. Podano sposoby ustalania optymalnych okresów czyszczenia i wymiany źródeł światła oraz opraw, pracochłonność tych prac, przykłady organizacji służb konserwatorskich, wyposażenia i rozplanowania warsztatów, magazynów pomocniczych oraz zasady doboru sprzętu.

Poradnik jest przeznaczony dla konserwatorów urządzeń oświetleniowych, mistrzów, techników oraz robotników wykwalifikowanych. Może być również przydatny głównym energetykom, a także innym pracownikom inżynieryjno-technicznym zajmującym się problemami użytkowania urządzeń oświetleniowych w przemyśle.