O mnie

Zainteresowanie elektrycznością, a ściślej rzecz ujmując oświetleniem, towarzyszy mi od wielu lat. Już jako kilkunastolatek pasjonowałem się elektrycznymi źródłami światła, dlatego tez po ukończonej szkole podstawowej naukę rozpocząłem w 5-cio letnim Technikum Elektrycznym przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kaliszu (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2). Po jej ukończeniu rozpocząłem studia na Wydziale Elektrotechniki i Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej (obecnie Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) na kierunku Elektrotechnika, specjalność: Elektroenergetyka, kierunek dyplomowania: Oświetlenie elektryczne. Po 5-ciu latach nauki, zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymałem dyplom magistra inżyniera. Temat mojej pracy brzmiał „Oświetlenie iluminacyjne wybranego obiektu architektonicznego”. Oświetlanym obiektem był pomnik Tadeusza Kościuszki na Palcu Wolności w Łodzi. Moja praca wzięła udział w konkursie na najlepszą pracę magisterską, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków  Polskich i zajęła trzecie miejsce. Podczas sesji naukowej w czasie wręczenia dyplomów miałem przyjemność zaprezentowania wyników swojej pracy. Promotorem pracy był dr inż. Zbigniew Gabryjelski z Instytutu Elektroenergetyki PŁ.

Po ukończeniu studiów magisterskich, rozpocząłem studia doktoranckie na tym samym Wydziale. Tematem mojej rozprawy doktorskiej była analiza rozkładu przestrzennego światła odbitego od wybranych materiałów odbłyśnikowych. Wobec faktu, że na Politechnice Łódzkiej nie było samodzielnego pracownika (z tytułem co najmniej doktora habilitowanego) specjalisty z zakresu Techniki Świetlnej, funkcję mojego opiekuna naukowego pełnił prof. zw. dr hab. inż. Władysław Dybczyński z Katedry Promieniowania Optycznego Politechniki Białostockiej (obecnie  Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej). Studia zostały zakończone publiczną dyskusją nad rozprawą doktorską i nadaniem stopnia doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki, specjalność: technika świetlna.

Od 2006 roku jestem pracownikiem Instytutu Elektroenergetyki. Początkowo na stanowisku asystenta, natomiast po uzyskaniu tytułu doktora nauk technicznych na stanowiska adiunkta. Do moich głównych obowiązków należy prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, projekty, laboratoria) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Pełnię też funkcję promotora prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich). Oprócz tego prowadzę badania naukowe, biorę udział w sympozjach i konferencjach. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół elektrycznych źródeł światła, pomiarów fotometrycznych, a także kolorymetrii.

 

Brałem udział w pracach komitetów organizacyjnych konferencji naukowych i naukowo-technicznych, tj.:

 • 10 th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation ‘2009
 • I Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGOOSZCZĘDNE INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OŚWIETLENIOWE EITO 2010
 • II Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGOOSZCZĘDNE INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OŚWIETLENIOWE EITO 2011
 • XXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna’ 2012
 • XXII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna’ 2013
 • XXIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna’ 2014
 • XXIV Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna’ 2015
 • XXV Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna’ 2016
 • VI. IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4
 • XXVI Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna’ 2017
 • XXVII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna’ 2018
 • XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna’ 2019
 • XXIX Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna’ 2021
 • 6. Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Łódź 24-25 września 2021
 • XXX Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna’ 2022

Brałem udział w pracach komitetów naukowych konferencji naukowo-technicznych, tj.:

 

Administruje stronami internetowymi:

 

Od 2014 r. jestem:

 

Od 2015 r. jestem:

 • Członkiem Komisji Kwalifikacyjnej (przy SEP Oddział Łódzki) do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

 

Od 2017 r. jestem:

 • Rzeczoznawcą Stowarzyszenia Elektryków Polskich (w następujących działach: 07- Technika Świetlna, 26 – Dydaktyka w Elektryce)
 • Ekspertem Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Specjalistą SEP (w dziale 08 – Urządzenia i Instalacje Elektryczne)

 

Od 2019 r. jestem:

Od 2022 r. jestem:

Zostałem wyróżniony: