Metody numeryczne – laboratorium

Informacje dotyczące przedmiotu

Program zajęć

 1. Wprowadzenie do programu MATLAB
 2. Ćwiczenie nr 1 – Interpolacja
 3. Ćwiczenie nr 2 – Aproksymacja
 4. Ćwiczenie nr 3 – Zera wielomianów
 5. Ćwiczenie nr 4 – Zera funkcji
 6. Ćwiczenie nr 5 – Układy równań liniowych
 7. Ćwiczenie nr 6 – Wartości własne macierzy
 8.  Ćwiczenie nr 7 – Całkowanie
 9.  Ćwiczenie nr 8 – Różniczkowanie
 10. Ćwiczenie nr 9 – Stabilność metod Rungego-Kutty
 11. Ćwiczenie nr 10 – Zastosowanie metod Rungego-Kutty
 12. Termin odróbkowy – pierwszy
 13. Termin odróbkowy – drugi
 14. Kolokwium – teoria (10 pytań)
 15. Kolokwium – zadania (5 zadań)

Warunki zaliczenia

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
 • Z każdego ćwiczenia studenci wykonują sprawozdanie
 • Sprawozdania powinny być oddane na najbliższych zajęciach
 • Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń objętych programem i zdanie wszystkich kolokwiów

Instrukcje do ćwiczeń(doc)

Strona tytułowa do sprawozdania

Zagadnienia do kolokwium(doc)