Przesył i rozdział energii elektrycznej – laboratorium

Informacje dotyczące przedmiotu

Program zajęć

 1. Wprowadzenie, zapoznanie z regulaminem laboratorium, podział na grupy
 2. Ćwiczenie nr 1 – (S19) Badanie układów ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie samoczynnego wyłączania zasilania
 3. Ćwiczenie nr 2 – (S20) Badanie przesyłu energii elektrycznej liniami elektroenergetycznymi
 4. Ćwiczenie nr 3 – (S23) Badanie właściwości i układów pracy elektrycznych źródeł światła
 5. Ćwiczenie nr 4 – (S24) Modelowanie przemysłowej instalacji oświetleniowej
 6. Ćwiczenie nr 5 – (S21) Badanie separacji odbiornika

  Ćwiczenie nr 6 – (S22) Badanie stanowiska izolowanego

 7. Ćwiczenie nr 7 – (S25) Wykrywanie błędów w układach ochrony przeciwporażeniowej z wyłącznikami różnicowo-prądowymi

 8. Ćwiczenie nr 8 – (E0) Modelowanie uziomów w wannie elektrolitycznej

 9. Ćwiczenie nr 9 – (E3) Badanie eksploatacyjne kondensatorów energetycznych

 10. Ćwiczenie nr 10 – (S4) Pomiar prądów i napięć w sieci średniego napięcia przy zwarciach jednofazowych z ziemią

 11. Ćwiczenie nr 11 – (E7) Kompensacja mocy biernej w przypadku występowania wyższych harmonicznych prądu i napięcia

 12. Ćwiczenie nr 12 – (E8) Badanie wpływu odchyleń napięcia na pracę odbiorników energii elektr.

 13. Ćwiczenie nr 13 – (S113) Badanie przekładników napięciowych

Warunki zaliczenia

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
 • Z każdego ćwiczenia studenci wykonują sprawozdanie
 • Sprawozdania powinny być oddane na najbliższych zajęciach
 • Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń objętych programem i zdanie wszystkich kolokwiów
Harmonogram zajęć

w roku ak. 2008/2009

GRUPA Seria I (zajęcia w bud. C3)
Zajęcia 1. Zajęcia 2.  Zajęcia 3. Zajęcia 4. Zajęcia 5. Zajęcia 6  Zajęcia 7.  Zajęcia 8. 
1. szkolenie

BHP

S19 S20 S23 S24 S21+S22 S25 O11
2. S20 S23 S24 S21+S22 S25 O11 S19
3. S23 S24 S21+S22 S25 O11 S19 S20

 

GRUPA Seria II (zajęcia w bud. A11)
Zajęcia 9. Zajęcia 10.  Zajęcia 11. Zajęcia 12. Zajęcia 13. Zajęcia 7.  Zajęcia 8. 
1. S4 E3 E0 E8 S113 termin

odróbkowy

termin

odróbkowy/

zaliczenie

2. E3 E0 E8 S113 S4
3. E0 E8 S113 S4 E3

Seria I  – bud. C3, ul. Al. Politechniki (tzw. Akwarium), parter

Seria II – bud. A11, ul. Stefanowskiego (tzw. Mały Elektryczny), III piętro

Strona tytułowa do sprawozdania