.: M A T E R I A Ł Y   D L A   S T U D E N T Ó W :.

_______________________________________________________________________________________________________

Podstawowe prawa

    - Prawo Ohma

    - Prawa Kirchhoffa

___________________________________________________________________________________________

Materiały z zajęć

    - Podstawowe informacje dot. przedmiotu (forma zajęć, warunki zaliczenia)

    - WYKŁADY

    - ĆWICZENIA

    - Dziesiętne wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar

    - Wybrane wielkości (wraz z jednostkami) używane w elektrotechnice

    - Def. prądu elektrycznego, def. obwodu elektrycznego, def. elementu obwodu, schemat

    - Alfabet grecki

___________________________________________________________________________________________

Pozostałe

    - Rozkład roku akademickiego 2006/2007