Ważne terminy

Semestr zimowy

1 marca 2020 r. – Termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze zimowym

1 marca 2020 r. – Termin złożenia podania w dziekanacie w przypadku nie złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w semestrze zimowym

Semestr letni

 30 września 2020 r. – Termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze letnim