Ważne terminy

Semestr zimowy

28 lutego 2021 r. – termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze zimowym

28 lutego 2021 r. – termin złożenia podania w dziekanacie w przypadku nie złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w semestrze zimowym

2 marca 2021 r. – ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN

 

Semestr letni

12 września 2021 r. – termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze letnim

15 września 2021 r. – ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN