Ważne terminy

Semestr zimowy

26 lutego 2022 r. – termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze zimowym

26 lutego 2022 r. – termin złożenia podania w dziekanacie w przypadku nie złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w semestrze zimowym

28 lutego 2023 r. – ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN

 

Semestr letni

17 września 2023 r. – termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze letnim

19 września 2023 r. – ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN